La nostra entitat és membre i soci fundador de l'ASPE
(Associació per la Salvaguarda del Patrimoni Enregistrat)

 Mentre visiteu les nostres dependències us acompanyaran les següents melodies de fons:
(Trigarà uns minuts en escoltar la música. Mentrestant, pot visitar la web tranquilament.)

.- Lo cavaller enamorat . J.Manén.
Intèrprets: Cob. Pral. Bisbal Tenora A. Martí 1.918
.- Catalunya Pàtria nostra . J. Fontbernat. 1.931.
Intèrprets: Cob. Barcelona. Canta: E. Vendrell i coral: “Cent homes de Fontbernat.”

Seguidament us convidem a llegir l'article: Tesina sobre la centenària "Santa Espina". Feu click aquí per obrir-lo.

Moltes gràcies.