CURIOSITATS DIVERSES

 

Toca bé aquesta cobla?

 

Emile Berliner

 

Operaris

 

Fàbrica