TITOL AUTOR COBLA Q.G. oblig. grav. Marca disc Nº disc Nº Cataleg CD Observacions
A cau d'orella Serra Josep Pral Bisbal Exc   1.927/8 Gramofono 2-260.700 AE-2443 25 Error. Titol escrit a ma. Preu 20 pts.
A la meva estimada Sans Emric Barcelona Exc ten/tib 1.925 Gramófono 260.975 AE-1374 51 BS 1973  2n. Numero disc.
A la meva estimada Sans Enric. Barcelona Exc ten/tib* 1.927 Voz de su amo 260.977 AE-1374 30 Fet a Bcn. Gramofono Odeon SAE.
A la meva mare Grivé Josp Barcelona Mb   1.952 Columbia CB-30418 R-18599 30 Fet a SS Darrers disc a 78r.
A la plaça del gra Cid Josep Pral Bisbal. D   1.946 Columbia C-8201 A-5334 2 Barnosell / Rigau. Es reedici'o?
A la plaça del gra Cid Josep Pral Bisbal Exc ten/tib* 1.950 Columbia C-8193 A-5234 28 SS. No consten solistes: Rigau - Barnosell?
A la plaça del gra Cid Picareu J. Pral Bisbal MB ten/tib 1.950 Columbia C-8193 A-5234 11 Barnosell  F. Rigau. Reedició?
A la Plazzia                     (sic) No consta Pral Perelada Exc   1.909/11 Zonophone No const X-8033 56 Import. Diu Canç. Popular francesa
A ple sol Yago Mario Montgrins EXC   1.931 Odeon SO-6.327 184.864 24 Bcn Gram.Odeon SAE. Preu: 30 pts
A posta de sol Tarridas J.M. Barcelona Exc   1.950 Columbia C-8213 A-5265 22 Fet a SS. Ten. J. Coll
A posta de sol Tarridas J.M. Montgrins EXC   1.926 Odeon SO-3930 102.087 19 No consten els solistes. Cotxo?
A sol batent Morera E. Antiga Pep MB Mel.ten? 26-30 Aerophone   408-A 10 Fet a Fra. Melodia de tenora estranya.
A sol batent Morera E. Antiga Pep Exc tib 1.92?? Aerophone No const 408 58 Fet a França. Etiquete molt pobre. Scanner
A sol batent Morera E. Antiga Pep Mb ten 1.92? Idal Record   2.353 59 Es desconeix aquesta discogràfica francesa
A sol batent Morera Enric Antiga Pep. B   20-23 Pathè 2116 12.706 21 Fet a S-S. Va a 80 rpm. Caract. Pathè
A sol battent  (sic) Morera Enric Antiga Pep. B   15-20 Pathè Frères   9.772 18 Fra. Dades gravades al disc.No.Fig. l'autor
A una nina dels ulls blaus Tàpies J. Barcelona Mb ten* 1.930 Polydor BK-2942 220012 32 Bcn. Ten. A. Martí
A una nina dels ulls blaus. Tapias J. Barcelona-A.Martí Exc ten** 1.930 Polydor   220.012-A 46 Import. Alemanya. Porta gravat 1.930.
Adriana Tarridas J.M. Pral Bisbal MB   1.947/8 Columbia C-6628-2 A-5017 20 F. Rigau E. Barnosell.
Adriana Tarridas J.M. Pral Bisbal MB ten 1.947/8 Columbia C-6628-2 A-5017 22 Fet a SS. Ten F. Rigau
Ai quines noies Ventura Pep Pral Bisbal Exc   1.944/5 Columbia C-1081 V-9341 22 Fet a SS. A la pagatina WK-1081
Ai quines noies Ventura Pep Barcelona EXC   1.926/7 Regal   RS-178 13 Ten. A Martí
Ai quines noies Ventura Pep Pral Bisbal MB   1.930 Regal K-1081 RS-920 28  
Ai quines noies                     (N) Ventura Pep Pral Perelada Exc   1.944/5 Columbia C-1081 V-9.341 29 Ten. Vigas La Perelada plega el 1.940 Reedició?
Ai quines noies. Ventura Pep Pral Bisbal. B tib  1.930 Regal   R-1082 2 Tib. E. Barnosell
Ai, quines noies Ventura Pep Montgrins EXC ten 1.927/8  Odeon (TTC) SO-4571 182.231 42 Fet a Bcn. No consten solistes.
Aimada Barcelona Font Palmarola J. Albert Marti MB ten* 1.947 Columbia   A-5000 7 Ten. A. Martí
Aimada Torrasa  (sic) Saderra Josep Pral Bisbal Exc   1.950 Columbia C-8199-2 A-5202 25 Fet a S.S. Aquest titol no const. Al diccionari
Aimada Torrassa Saderra Josep Pral Bisbal Exc   1.950 Columbia C-8198 S-5202 33 Fet a SS. 
Aires de ma terra Vicens Josep Xaxu Pral. Bisbal MB   1.906/7 Odeon (XS-797)? 41901 6 Importat. Inter.Talking Machine mb.r.
Aires de ma terra Xaxu (J.Vicens) No consta Exc   1.906/7 Master   XS-797 53 Master No consta cobla ni marca disc. Scan.
Aires de ma terra Xaxu (Vicens J.) Pral Bisbal Exc   1.907/8 Odeon (ITM) XS-797 41.902 56 Import. L'etiqueta 146 es el master. 
Aires del Montgrí Rimbau Artur Barcelona Exc ten/tib 1.932 Gramofono 110-941 AE-3.025 39 Bc. Gramofono SAE. Es així. Escaner etiqueta
Aires del Montgrí Rimbau Artut Barcelona-A.Martí Exc ten 1.930 Regal K-1889 DK-8056 46 Fet a SS. Grav. "viva tonal".
Al mestre Sanmartin Tomàs Barcelona EXC   1.948 Columbia C-8223-2 A-5185 24 Fet a SS. Ten. Coll  preu 30 pts
Al mestre Sanmartin Tomàs Barcelona Exc ten 1.948 Columbia C-8222 A-5185 30 Fet a San  Sebastian
Al mestre Millet Mayral Mariano Barcelona Exc   30 Parlophon 76.772 B-25.545 38 Fet a Bcn. Parlophon SAE. 
Al treball Frigola J. Pral Bisbal Exc ten* 1.908/10 Odeon (ITM) XS-1067 68.180 34 Import. Ten. A. Martí. No consta
Amistat Puig. Antoni Pral Bisbal Exc   1.929/30 Gramofono 2-260.709 AE-2443 25 Gram-SAE. Acus. Preu 20pts
Amor triomfant Blanc Reynal J. Pral.Perelada MB ten* 30 Regal   DK-1845 6 Ten. J. Vigas Tib.Pallisera
Amor triomfant                       Blanch Reynal J. Pral Perelada Exc Ten** 1.930 Regal K-1845 DK-8059 29 Ten. Vigas. Tib. Pallisera. Direc. J Blanc.
Ampudán (sic) Morera Enric Pral Bisbal Exc   1.943 Gramófono BJ-1830^ GY-265 60 Reedicions
Angela Paulís Narcis Barcelona-A,Martí EXC ten  1.932 Odeon SO-7728 181.122 18 Ten. A Martí
Angeleta Coll J, Barcelona EXC ten** 1.950 Columbia C-8567 R-14999 23 Ten. J. Coll Fet a San Sebastian
Angeleta Coll Josep Barcelona B Ten** 1.950 Columbia   R-14999 2 Ten. J. Coll
Angeleta Coll Josep Barcelona Exc   1.950 Columbia   R/14999 16 Ten. J.Coll
Angelina Bou Vicenç Barcelona EXC   1.934 Columbia   V-969 8 Ten. J.Coll
Angelina Bou Vicenç Montgrins EXC   1.926/8 Odeon   182,011 18 No consten els solistes
Angelina Bou Vicenç Montgrins B   29-34 Voz de su amo   BJ-904A 4 No consten els solistes
Angelina                       (1.920)       Bou. V. Pral. Bisbal Exc   1.925 Gramòfono 260.813 AE-442 52 Fet a Bcn. El teneora sembla en Coll
Angelina             ( * )  (1.920) Bou Vicens Montgrins MB   1.922 Odeon   101.002 12  Reeditat. Importat.
Angelina             (1.920)   ( * ) Bou V. Montgrins Exc   1.920 Odeon So-2324 A-139087 51 Pvp.8.00pts. Import.  Scan 177.  1ªgravació
Angelina (20) Bou Vicens Barcelona EXC   1.943 Columbia K-3141 A-969 13 Ten. J.Coll    Reedicion?
Anis del Tigre Aguiló J. Barcelona Exc ten 1.925 Gramofono 260.870 AE-173 30 Fet a Bcn. Gramofono SAE. 
Anita Mercader  E. (Tano) Pral Bisbal Mb Tem** 1.924 Gramofono 260.835 AE-25 36 Bcn.Gram SAE. Ten a. Martí?  Reeditat.
Anita Mercader E. Barcelona-A.Marti MB ten** 30-31 Regal   K-1864 6 Ten. A. Martí
Anita Mercader E. (Tano) Bcn-A.Martí Exc ten** 30.31 Regal(viv.ton) K-1866 DK-8091 59  
Anita Mercader Eduard Pral Bisbal Exc ten** 22.24 Gramófono 260.835 AE-25 28 Bcn. Gramofono SAE. Ten. A. Martí
Anita Mercader Eduard Barcelona-A.Marti MB ten*** 30-32 Regal   K-1866 5 Ten. A. Martí
Antonieta Juanola F. Pral. Bisbal. Exc   29.30 Gramofono 2-260.789 AE-2724 44 Bcn. Gram Sae.  Elec. BJ-1821^
Anyorament  Vallespí Joaquim Els Montgreins Exc   1.917/8 Odeon (ITM)     No const A-138.142 60  
Anyorament (sic) VallespÍ Joaquim Montgrins A   17-20 Odeon   A-138142 6 Importat. Inter.Talking Machine mb.r.
Anyorança Morera Enric Pral Bisbal Exc   1.914 Gramofono 18.493 260.551 29 Impor Es el mateix disc. Cobles i matri. Diferent,
Anyorança                         (sic) Morera E. Pral. Bisbal Exc   1.915 Gramófono No const X-50.126 58 Reedi de 1.907. Zonophone.Veure scan. 289
Anyorança  (sic) Carré F Barcelona Exc ten** 25.26 Regal-Record k-104 RS-180 54 Fet a Anglaterra. Ten. A. Martí.
Anyorança  (sic) Carré Francesc Barcelona MB ten** 23.25 Regal-Record K-103 RS-180 39 Import. Ten. A. Martí
Anyorança  (sic) Vicens J.  (Xaxu) Montgrins Exc ten/tib 28.29 Odeon (TTC)  SO-5808 182.774 55 Fet a BCn.  Per a establIMENTS "QUILLET"
Anyorança (sic) Carré Francesc Barcelona MB ten** 26-29 Regal   RS 180 1 Ten. A, Martí.
Aplec de Sant Maurici Duran J. Barcelona Exc   26-28 Regal   RS-220 31 Fet a SS  ten. Sol. A. Martí mateix disc
Aplec llevantí Rimbau A. Barcelona Exc   27-28 Regal K-1890 DK-8161 30 Fet a SS. Ten. Sol. A. Martí
Arc de triomf Vicens Josep Xaxu Pral. Bisbal B   20-23 Fadas   1.303 6 No consten els solistes. A. Martí?
Arc de triomf Vicens Josep Xaxu Pral Bisbal Exc   6.8 Odeon   41.904 35 Importatde França. Ten. A. Martí /Barnosell
Arch  de triomf Vicens J, Xaxu Pral. Bisbal Exc   6.8 Odeon (ITM) xs-802 41.904 49 Impor. Disc fora mida. Titols invertits.
Arch de triomf (sic) Vicenç Josep Xaxu Pral. Bisbal MB fis/ten 1.920 Victor Talking   41.904 9 E. Barnosell / A. Martí
Atzavares i Baladres Toldrà Eduard Barcelona Mb   30 Parlophon 76.639 B-25.515 41 Fet a Bcn. Ten. J. Coll
Aubada Suriol Rogeli Montgrins Exc ten* 22-23 Odeon SO-2518 A-139.274 52 Import. Scaner   
Aucellada Bou Vicenç Montgrins A   20/22 Odeon   13.911 1 Ten era en Ll. Cotxo (1.928).
Aucellada Bou Vicenç Montgrins MB   17-19 Odeon   A-135690 6 Importat. Inter.Talking Machine mb.r.
Aucellada                    *(1.912) Bou V Montgrins Exc   23.24 Odeon (TTC) SO-704 13.910 53 Reeditat. Fet a Bcn. 
Aucellada                (*) (1.912) Bou Vicens Montgrins MB   20-22 Odeon SO-704 13.910 12 Fet a Bcn. (T.T.C)  Reeditat   (14-16)
Aura d'abril Serra Joaquim Barcelona Mb ten** 1.955 Regal CK-3967 C-10283 32 Gram-Odeon-Regal.  Ten. J.Coll?
Aurelia Bonaterra J. Pral Bisbal Exc ten/tib 1.947 Columbia C-6632 V-9391 47 Fet a SS. Ten. F. Rigau.
Avel-lina VallespÍ Joaquim Montgrins Exc   18-20 Odeon No const A-138.601 27 Import.Fon. Gen.
Ayre ayre  (sic) Rigau Pere Pral Bisbal Exc   1.905 Gramophone  7865 GC-60.254 28 1 cara fet a Ale. "Gramophone and Typewrite"
Baixant de la font del Gat Morera Enric Barcelona EXC   51* Columbia   R-18070 13 Ten. J.Coll
Baixant del Puigventós Monné Agustí Barcelona Exc ten 27-28 Regal K-1888 DK-8161 30 Fet a SS. Ten. Sol. A. Martí
Ballet de Déu Català Antoni No consta B Ballet 43-45 Columbia   VG-11004 14 No consten els solistes
Bana parella Molins Josep Antiga Pep Exc   1.92? Idal Record   2.352 59 Es desconeix aquesta discogràfica francesa
Banyolina Saderra Josep Montgrins Exc ten 28-29 Odeon TTC So-5267 182.529 43 Fet a Bcn. TTC, Veroton. Ten. L. Cotxo?
Barcarola Gravalosa Josep Albert Martí Exc   46-47 Columbia C-6573-2 A-5074 25 Fet a SS. Ten. Molt desafinada. Preu 28 pts
Barcelinina  ( * ) Casas Augué  Barcelona Exc   48 Odeon xxs-10282 173.514 47 Fet. Bcn. Gramofono-Odeon SAE.Ten. J. Coll
Barcelona-Albert Martí Puig Antoni Barcelona-A.Martí Exc   1.930 Polydor   220.005-B 46 Import. Alemanya. Porta gravat 1.930.
Bel Penedés Saderra Josep Barcelona Exc   41* Voz de su amo   AF/525 16 No consten els solistes.
Bell record Via Jaume Barcelona Exc ten** 29 Odeon (TTC) SO-5432 182.894B 56 Fet a Bcn. Electric.Ten. J. Coll 
Blanca neu                     (1.921) Bou V. Pral. Bisbal. Exc   22.23 Gramofono 260.851 AE-68 43 Bcn. Gramof. SAE. 
Blancaneu  (1.921)         (*)   (+) Bou Vicenç Montgrins EXC   21 Odeon SO-2514 A-139.272 24 Silueta Odeon. Impor. Preu 10 pts.
Bola de neu       (N) Rigau Pere (Sic) Pral Bisbal Exc Fla* 1.905 Gramophone  7860 GC-60.256 28 1 cara fet a Ale. "Gramophone and Typewrite"
Bolves de neu                       (T) Vallespí J. Pral Bisbal Exc   18.20 Odeon SO-1347 A-138.488 50 Diam. Int. Petit, Tallada. L'altra cara ja gravada.
Bolves de neu                   ( N ) VallespÍ J Pral. Bisbal. Exc   18.20 Odeon SO-1547 A-138.488 44 Import. SO gravat a ma. Scaner. Final tallat
Bolves de neu     (N) Vallespí Joaquim Pral Bisbal MB   20-22 Odeon SO-1547 A-138.488 20 Sembla E. Barnosell. Disc amb ribet contorn
Bona festa Vicenç J. Xaxu Pral Bisbal EXC   45 Odeon SO-9717 204.097 19 Tib. Barnosell ten. F. Rigau
Bona festa Vicenç Josep Xaxu Pral. Bisbal B   1.945 Odeon SO-9717 204.097 9 E.Barnosell / F. Rigau
Bona festa Vicens Josep Xaxu Barcelona A   45-46 Columbia   C-6517 6 Ten.J.Coll
Bona festa Vicens Josep Xaxu Barcelona EXC   45 Columbia   A-9359 8 Ten. J.Coll
Bona festa Vicens Josep Xaxu Barcelona EXC   43-45 Columbia   A-9359 13 Ten. J.Coll
Bona festa Vicens Josep Xaxu Pral Bisbal. EXC   30-36 Disc Cat. Nord.   Indocument 3 Tib. E. Barnosell
Bona festa Vicens Josep Xaxu Barcelona MB   1.945 Odeon SO.9717   1 Solistes Barnosell/ Rigau.
Bona festa Vicens Josep Xaxu Pral Bisbal. MB ten 45 Odeon SO-9715   2 Barnosell / Rigau.
Bonica Serra Josep Cobla Girona Exc   55 Regal CK-4006 C-10.297 33 Bcn. Gram-Odeon-Regal Sae.
Bonita                             (1.929) Serra Josep Barcelona Exc ten* 1.940* Voz de su amo CJ-2963 AF-540 32 Bcn. Gram,Odeon SAE. Extranys Nº disc. Reedi 
Bonita    ("Bonica") (sic) 1.929 Serra Josep Pral. Bisbal MB   41* Voz de su amo   AF/540 16 No consten els solistes. Son reedicions
Buscán promés  (sic) Vicens J (Xaxu) Pral Peralada Exc fla 1.909/10 Odeon (ITM) S-1085 68.191 53 Nº. Disc es "S" o SO? No es vceu be.
Buscant l'infinit Tarridas J.M. Barcelona A ten/tib** 1.945 Odeon SO.9715 204.097 1 Solistes Barnosell/ Rigau.
Buscant l'infinit Tarridas J.M. Pral Bisbal. MB ten/tib** 45 Odeon SO-9715 204.097 2 Barnosell / Rigau.
Buscant l'infinit Tarridas J.M. Pral. Bisbal B ten/tib* 1.945 Odeon SO-9715 204.097 9 E.Barnosell / F. Rigau
Buscant l'infinit. Tarridas J.M. Pral Bisbal EXC ten/tib. 45 Odeon SO-9715 204.097 19 Tib. Barnosell ten. F. Rigau
Cala Farriola Vallespí Joaquim Montgrins MB   26 Odeon SO-3932 102.089 19 Disc amb dues cobles diferents. Estrany.
Cala Farriola Vallespí Joaquim Montgrins Exc   25-26 Odeon (TTC) SO-3932 181.021 59  
Camí de l'Esglèsia Solé Lluis Maria Pral Bisbal. A   29-31 Gramòfono   AE-2655 2 No consten els solistes
Camí de l'Esglèsia Solé Lluis Maria Pral. Bisbal B   1.932 Gramòfono   AE-2665 9 E.Barnosell
Camí del poble Mayral Marian Barcelona Exc   24 Gramofono 260.891 AE-886 25 Gram. SAE. Preu 18 pts. Ten. A. Martí
Camins perduts Roig Vergés A. Pral. Bisbal. Exc   20.22 Gramofono No consta W-260.643 43 Bcn. Gramof. SAE. 
Campana de l'ermita       (1.910) Bou Vicenç Montgrins Exc   20-22 Odeon SO-709 100.984 27 Import.Fon. Gen.
Campanades de festa Major Carceller Antoni Barcelona Exc ten 1.951 Columbia CB-30083 R-18071 59 segurament que es la primera edició
Camprodon Manen J. Pral. Bisbal Mb   30-31 Gramòfono Bj-1823 AE-2726 52 Fet a Bcn. Nº disc seria Bj. Electric 
Camprodon Manen Joan Barcelona Exc ten** 28 Odeon SO-6.433 182.896 39 Bcn.  Odeon T.T.C. Ten. Coll
Camprodon Manen Joan Antiga Pep Mb ten* 13 PATHÈ 33.481 12.500 48 Primers Pathès gravats a França. (sc) Veu
Camprodon Manen Joan Pral Bisbal Exc   1.953 Regal ck-3781 C-10.212 26 Bcn. Gram.Odeon SAE. Ten R. Viladesau  
Camprodon Manén Joan Pral Perelada EXC   14 Gramòfono V*-50226 50266 20 Un disc amb amtriu i numero direferent
Camprodon Manen Joan. Pral Perelada Exc ten 12.13 Gramophone   X-50266 55 1c. Reed. Nº cat. De Zonophone ?
Camprodon Manent Josep Albert Martí EXC   45 Columbia C-6574-2 V-8368 12 Ten. A Martí
Camprodon Manent Josep Pral Perelada EXC   21* Gramòfono   AE-215 13 Importat.
Camprodón Manent J, Pral Perelada MB   6.8 Gramophone X-50.266 V*50266 11 Una cara. Fet a Hanover. Prim. gravació
Cançó d'abril Vilaró F. Barcelona Exc ten 32-34 Voz de su amo 260.078 AE-1375 30 Fet a Bcn. Gramofono Odeon SAE.
Cançó d'amor Marcet  Artur Pral. Bisbal Exc   18.20 Gramófono s-20.140 W-260.695 58 Fet a Bcn. Gramofono SAE. 
Canço d'amor i de guerra Marinez Valls No consta Mb Cant 1.929 Odeon   102.068 9 Canta Tana Lluró
Cançó d'amor i de guerra Martinez Valls Barcelona Mb   26 Gramofono 260547 AE-1666 53 (BK-2355) darrers discs acustics.
Cançó d'amor i de guerra Martinez Valls Barcelona Mb   25.26 Gramòfono 2-260.547 AE-1666 38 Fet a Bcn. Gramofono SAE. Ten. A. Martí?
Cançó d'amor i de guerra Martinez Valls Pral Bisbal MB   30-34 Voz de su Amo 2.260.835 AE-2552 28 Bcn. Gramofono Odeon Sae. 
Cançó d'amor i de guerra Martinez Valls Barcelona Exc   32-34 Voz de su amo   AE-1666 31 Fet a Bcn. Gram-Odeon Sae.
Cançó d'amor i de guerra Martinez Valls Montgrins Exc   1.927/8 Odeon (TTC) WS-4094 182.003 58 No verotone.  Fet a Bcn.
Cançó de festa Bonaterra J. Pral. Bisbal. Mb   29.30 Gramofono 2-260.755 AE-2607 44 Bcn. Gram Sae.  Elec. BJ-1792^
Cançó de festa Bonaterra Jaume Pral. Bisbal Exc ten 28.29 Gramofono BJ-1792 AE-2607 54 Fet a Bcn. Electric. Ten. F. Rigau?
Cançó de la llar Carbonell N. Barcelona-A.Marti MB ten*  30-31 Regal   K-1864 6 Ten. A. Martí
Cançó de la llar Carbonell Narcis Bcn-A.Martí Exc ten** 30.31 Regal(viv.ton) K-1864 DK-8091 59  
Cançó de la pastora Vicens Josep (Xaxu) Montgrins MB   20-23 Odeon   139.745 15 Importat. No consten solistes
Cançó de la pastora Xaxu (J. Vicens) Montgrins Exc   24 Odeon SO-3146 139.745 41 Import.
Cançó de l'avia Saderra Josep Pral Palafrugell MB   15-16 Gramophone S-19086-U 206603 22 Fet a França
Cançó de taverna Apeles Mestres  No consta MB C,Pop 31 Odeon SO-6583 184.233 12 E.Vendrell (pare) Tran. Tr. Cª 
Cançó del mariner Pi Josep Barcelona Exc ten** 23.25 Regal-Record K-89 RS-175 41 Import. Ten. A. Martí
Cançó del mariner Pi Pascual Josep Barcelona Exc ten 26-28 Regal K-1054 RS-892 31 Fet a SS. Ten. Sol. A. Martí.   Reeditat?
Cançó del taper Casademunt Cassià Barcelona Exc ten* 24.26 Regal-Record K108 RS-182 38 Import. Ten. A. Martí.  Consta.
Canigó Gols Josep Pral Perelada Mb   19.20 Fadas 68.194 1.309 57 Reedi. Odeon 68.194? Fet  a Madrid
Canigonenca Serra Josep Pral. Peralada Exc   1.906 Gramophone    5195 GC-2-60226   60  
Canigonenca     1.905        (N) Serra Josep Pral Perelada Exc   14 Victor-Record 52.165* 62.377-A 45 Fet a Anglaterra. Premsada la corona reial
Cant a la vida                    ( ? ) Coll Josep Barcelona EXC   30 Parlophon 76.294 B-25364 21 Fet a BCN. Parlophon S.A.Tocada dife, Inf. J.Serra
Cant d'amor              (1.917)  (*) Gratacós  Enric Montgrins Exc ten 20 Odeon SO-2325 A-139.092 50 Importat. Scaner
Cant de joia Serra Joaquim Barcelona Exc   48 Odeon xxs-10281 173.514 47 Fet. Bcn. Gramofono-Odeon SAE.Ten. J. Coll
Cant de joia Serra Joaquim Barcelona B ten** 26-28 Regal   RS-415 5 Ten. A. Martí
Cant de Joia                  (1.925) Serrat Joaquim Barcelona Mb   30 Odeon SO-7727 183.507 38 Fet a Bcn. Ten. A, Martí
Cant de joia                (1.925) (*) Serra Joaquim Barcelona Mb   29 Parlophone 76537 22.836 49 Fet a França. Ten. J. Coll
Cant dels ansellets (sic) Ventura Pep Antiga Pep. MB   8.12 Pathè Frères   12.503 18 Una veu anuncia la sardana
Cant dels aucellets Ventura Pep Pral Bisbal Exc ten*  30 Parlophon   B-25.007 33 Bcn.
Cantant la festa Rimbau A. Pral. Bisbal MB   27-29 Odeon S0-4576 182.251 17 No consten els solistes
Cantant la festa Rimbau Artur Pral. Bisbal Exc   28.29 Gramófono 260.633 AE-2097 57 Bcn. Gramof.SAE.  BJ-1077^
Cantant l'amor Esteva J. Barcelona Exc ten/tib 26-28 Regal   RS-219 31 Fet a SS  ten. Sol. A. Martí mateix disc
Cantant l'amor Esteva Josep Barcelona MB ten 24.26 Regal-Record K-219 RS-291 39 Ten. A. Martí Disc importat.
Cantant l'amor Vicenç J. Xaxu Montgrins MB   27-29 Odeon Eti. Blava 182.058 19 No consten els solistes. Cotxo?
Cantant l'amor Vicens Josep Xaxu Montgrins Exc   25-27 Odeon SO-4341 182.057 27 Bcn. Fon. Gen. No consta "Tra.Tra.Comp"
Cantant l'amor Xaxu (J. Vicens) Montgrins Mb   28 Odeon (ITM) SO-4340 182.057 41 Fet a Bcn. Odeon TTC. Ten. Cotxo. No consta
Cantem i dancem Baró Josep Montgrins B   28-29 Odeon SO-5275 No consta 27 Bcn .Fon. Gen. No consta Nº Catàleg.
Cants de maig Bou Vicenç Pral Perelada EXC   10.13 Odeon   68.197 21 Fet Fra. (Inter. Talking Machine) m.b.h.
Cants de maig                 (1.909) Bou V. Pral Perelada Exc   19.20 Fadas 68.197 1.308 57 Reedi. Odeon 68.197? Fet  a Madrid
Cants festius Vallespí Joaquim Montgrins EXC ten 28.29 Odeon (TTC) SO-5261 182.590 42 Bcn. Tran.Trad. Com. Ten Cotxo? No consta.
Cap a la posta Serra Miquel Pral. Bisbal. Exc   24 Gramofono 260.555 AE-364 44 Bcn. Gram.Sae. Acustic
Cap a la posta Serra Miquel Pral Perelada MB   22-24 Gramòfono   AE-364 15 No consten els solistes
Cap a la posta        ( * ) Serra Miquel Pral Perelada EXC   14 Gramophone   260.555 13 Importat.
Cap d'any Zamacois Joaquim Barcelona EXC   30-35 Gramòfono BJ-2986 AE-3091 12 El Nº disc correspon a La Voz de su Amo
Caricies Vicens Josep Xaxu Pral Bisbal. B ten/tib 22 Odeon SO2746RV A-139.520 4 No consten els solistes
Caricies     Xaxu (J. Vicens) Pral. Bisbal. Mb Ten/tib 22.23 Odeon SO-2747 A-139.520 43 Importat, No T.T.C. Fet scaner.
Caricies                              (*) Xaxu Pral Bisbal Exc   20-22 Odeon   A-139.520 35 Importat. Barnosell/A.Martí . No consten
Carinyosa                   (1.922) Bou Vicenç Montgrins Exc   24.27 Odeon No const 101.130 28 Bcn. No consta  (T.T.C.)
Carinyosa                 (1.922) (*) Bou V Montgrins Exc tn 23 Odeon  SO-3047 A-139.747 50 Importat.  Scaner.
Carmeta                             ( * ) Tapis Benvingut Barcelona EXC   26.28 Regal   RS-178 13 Ten. A Martí
Castelltersol Tarridas J.M. Albert Martí Exc   45-46 Columbia C-6575-2 V-9478 23 Fet a San  Sebastian
Catalonia Roig Vergés A. Pral. Bisbal. Exc   20.22 Gramofono No consta W-260.642 43 Bcn. Gramof. SAE. 
Catalunya aimada Paulí Narcis Girona B   32-36 Gramòfono   AE-3464 5 Tib. J. Vilallonga
Catalunya plora Tragan i Viladomat Pral Bisbal Exc ten* 1.925 Gramófono 260.946 AE-1199 57 Nº disc BS-1480. Gramf.Sae.
Catarineta Botey A. Barcelona Exc   27.28 Gramofono 2-260.608 AE-1.965 36 Bcn. Ten. A. Martí. Disc Reeditat
Catarineta Botey Antoni Barcelona MB   27 Gramòfono 2-260.607 AE-1965 17 No consten els solistes
Catarineta             (*) Botey A. Barcelona Exc   24 Gramofono 260.885 AE-866 25 Bcn. Gram SAE. Pre 18 pts. Ten. A. Martí
Caterineta                   (1.921) Antoni Botey Barcelona MB   24 Gramòfono   AE-866 10 No consten sol. Pero es l'Albert Martí
Cavalleresca Serra Joaquim Barcelona Exc   1.947 Columbia CC-719 AG-13007 60 Ten. J. Coll
Cel rogent Aguiló J. Barcelona Mb ten** 26 Gramòfono 2-260.536 AE-1639 41 Fet a Bcn. Gram.Sae. Te. A.Martí No consta
Cel rogent     (1.914)  ( * ) Bou Vicenç Montgrins Exc   14 Odeon (ITM)mbh   A-135.653 22 Impor.Fet per I Talking Macine. No te Nº disc
Cercan l'aymada (sic) Serra Josep Antiga Pep. B   15-20 Pathè Frères   9.774 18 Fra. Dades gravades al disc.No.Fig. l'autor
Cercant l'amor                  ( * ) Serra Josep Unió Cassanense Exc   1.907 Zonophone 9.198-u X-50.070 36 Fet a Alemanya a una cara 
Cercant l'aymada Serra Josep Antiga Pep B ten* 13 PATHÈ 12.700 9.774 48 Primers Pathès gravats a França. (sc) Veu
Chicas martinenses Rimbau. A Barcelona-A.Martí Exc   41 Odeon xxs-7731 173.507 47 Fet. Bcn. Gramofono-Odeon SAE.
Clatellades Saló Conrad Pral Bisbal Exc Trompe 50 Columbia C-8198-2 A-5202 25 SS. Trom. F. Capellas Preu dis 30 pts.
Clatellades Saló Conrad Pral Bisbal Exc tromp*** 50 Columbia C-8198 S-5202 33 Fet a SS. Trom. Soli. Capellas. (hi consta)
Clavells y rosas (sic) Soler J.M. Pral. Bisbal Exc   1.906/7 Odeon (ITM) No const 41.974 58 Improt  d/c Disc a 80rxm afinat en "Do".
Clemència Boix J.Maria Cobla Girona Exc   55 Regal   C-10.296 33 Gram-Odeon-Regal.  
Clemència Boix Josep Mª Girona EXC   55 Regal CK-4001 C-10.296 24 Bcn Gram.Odeon SAE. Preu: 32 pts
Collcerola-Collcerola Borgunñó A. Bcn-A.Martí Exc ten* 1.930 Regal (viv.ton.) k-1865 DK-8124  52 Fet a SS.  Ten. A. Martí
Coloraines Llata Martí Barcelona-A,Martí EXC ten/tib 30-32 Polydor   220.002 18 Ten. A Martí
Comiat Borguñó Agustí Barcelona-A.Martí Exc ten** 1.930 Polydor   220.009-B 46 Fet a Bcn. Scaner. Prohibit exportar.
Competència Coll Josep Pral Bisbal EXC ten/tib** 27-28 Odeon SO-4578 182.202 24 Bcn. Tran.T.C. Preu 20pts. Tib. Barnosell/ Coll
Conmemorant Tarridas J.M. Barcelona Exc   1.956 Philips   N-72.088H 59 No consta Nº disc
Conte de fadas Ruera Josep Mª. Barcelona-A.Martí Mb   1.930 Regal K-1891 DK-8179 46 Fet a SS. Grav. "viva tonal".
Conte de fades Ruera J.M Barcelona-A.Marti B ten 30 Regal   DK-8179 5 Grav. Elec,
Continuidad (sic) Bou Vicens Pral Bisbal MB   40 Voz de su amo BJ-1833 GY-320 11 Gramofono-Odeon SAE.
Continuïtat Bou V. Pral Bisbal EXC   40 Voz de su Amo BJ-1833 GY-320 23 Fet a Bcn.Cmp.Gramo.-Odeon SAE.Reeditat
Continuïtat Bou Vicenç Pral Bisbal. MB ten 20-22 Gramòfono 260.838 AE-26  4 No consten els solistes
Continuïtat Bou Vicenç Montgrins MB   19-22 Odeon   A-139270 6 Importat. Inter.Talking Machine mb.r.
Continuitat                  (1.921) Bou Vicenç Pral Bisbal Exc   24 Gramofono 260.838 AE-26 34 Bcn.  J. Coll? No consta.
Continuïtat                  (1.921) Bou V. Pral. Bisbal B   21-22 Gramòfono   AE-26 15 No consten els solistes. A.Martí o Resell
Continuïtat                 (1.921)   (*) Bou V Montgrins Exc   21-22 Odeon  SO-2513 A-139270 49 Importat. Scaner.
Continuïtat                 (1.921)  ( * ) Bou V Montgrins Exc   21.22 Odeon SO-2513 A-139.270 53 Darrers odeons importats.
Conxita encisera Mercader Pere Barcelona EXC Ten** 51* Columbia   R-18070 13 Ten. J.Coll
Cor sobre cor                 (1.912) Bou V. Montgrins Mb   16.18 Odeon I.T.M. SO-706 100.982 42 Import. No consten els solistes. 1ª cara PV. 6 pts
Cor sobre Cor  (1.912)       ( * ) Bou V. Montgrins Exc   13.15 Odeon (ITM) SO-706 A-135.737 51 Importat. Disc original.
Costa Brava Borguñó A. Barcelona MB   30 Odeon SO-10793 184.893 21 Fet a BCN (Gramofono-Odeon SAE)
Costa brava Quer Pere Montgrins Exc ten* 21-22 Odeon No const A-139.268 27 Import.Fon. Gen.
Crisantema Rigau Pere Montgrins Exc   20-22 Odeon SO-5255 182.527 27 Fet a Bcn.  Odeon(Tra.Tra.Comp) Fon.Gen,
Crisantema Rigau Pere Pral Perelada Exc   14 Victor-Record 52.167* 62.377-B 45 Fet a Anglaterra. Premsada la corona reial
Cristina                           (1.918) Bou V, Montgrins Exc   20-22 Odeon SO-2.330 A-139.089 36 Import. No consten solistes
Cuentos y canciones Vicens Xaxu Barcelona Exc   40 Voz de su Amo 2KA-311 AF-533 25 Gram-Odeon SAE. Reeditat. Preu 32 pts. &30
Dalt les gabarres Garreta Juli Pral. Bisbal MB   45 Columbia C-6633 V-9381 17 Barnosell / Rigau Fis. LL. Juanals
Dalt les gabarres Garreta Juli Pral. Bisbal. Exc   27.28 Gramofono 2-260.629 AE-2008 43 Bcn. Gram.sae. BJ-1070^ Elec.
Dansa de goges Lopez Franch Pral Perelada Exc   14 Victor   63.348-B 45 Fet a Anglaterra. Premsada la corona reial
Davant la Verge Morera Enric Pral Bisbal Exc   1.927 Odeon No const 138.999 28 Import.  No consten mes empreses.
De bon matí Ventura Pep Pral Bisbal Exc   25-27 Parlophon 76.036 B-16.017 1.928 Fet a Alemanya.
De cara al cel Tarridas J.M. Barcelona-A.Martí Exc ten** 30 Polydor   220.006-A 1.950 Fet a Espanya.
De cara al cel Tarridas J.Mª. Barcelona-A.Martí B ten** 1.930 Polydor   220.006-A 1.950 Fet a Bcn. Mostra invendible. 
De la gresca Gralla Pau (J.Serra) Barcelona B  ten/tib** 29.30 DISC PROVA.   76.682 38  La numeració es Parlophon. Blanch/Coll/Moner.
Declaració Bou Vicenç Pral Bisbal. A   29-31 Gramòfono   AE-2655 2 No consten els solistes
Declaració Bou Vicenç Pral. Bisbal MB tib 1.932 Gramòfono   AE-2665 9 E.Barnosell
Declaració                     (1.924) Bou V. Pral Bisbal Exc   1.926 Gramófono 260.952 AE-1246 57 Nº disc BS-1484. Gramf.Sae.
Declaració              (1.924)   ( * ) Bou V Montgrins Mb   24 Odeon SO-3378 101.133 53 Darrers odeons importats.
Declaració  (1.924)            ( * ) Bou V. Montgrins Mb   24 Odeon SO-3378 101.132 41 No const. Fet a Bcn. 
Delectació           (1.913)  ( * ) Serra Josep Pral Perelada Exc ten* 14 Gramphone   260.552 45 Bcn. Gramophone francesa. Doble cara scaner
Delectació         (1.913  ( * ) Serra Josep Pral Perelada MB ten* 14 Gramophone 18.486 260.552 12 Fet a Fra. No consten els solistes
Delectança Moner. Pral. Bisbal. Exc   25 Gramofono 260968 AE-1342 44 Bcn. Gram Sae. 
Delicies del bosch Serrat Ramon ? Pral Perelada EXC fla* 15-16 Gramophone 18.503 260.586 21 Fet a Alem
Delirant Tarridas J.M. Barcelona Exc ten 45-46 Columbia C-6514-4 V-9380 22 Fet a SS. Ten. J. Coll
Desamor Saderra J. Pral. Bisbal Mb ten 1.918 Odeon SO-1548 A-138490 52 Import.
Desamor Saderra Josep Pral. Bisbal Exc   1918 Odeon  SO-1548/15 A-138.489/0 60  
Desengany Tarridas J.M. Barcelona Exc   49-50 Columbia C-8216 A-5265 22 Fet a SS. Ten. J. Coll
Desengany Tarridas J.M. Barcelona-A.Marti MB ten** 30 Regal   K-1892 6 Ten. A. Martí
Despertar a la vida       (*) Saló Conrad Pral Bisbal Exc ten 1.947 Columbia C-6631 V-9391 47 Fet a SS. Ten. F. Rigau.
Dessengany Tarridas J.M. Barcelona A.Martí Exc ten** 30 Regal  K-1852 DK-8163 49 Viva tonal. Fet a SS. Ten. A, Martí
Devant de la Verge (sic) Morera E. Albert Martí MB ten* 45-46 Columbia C-6571-2 V-9478 23 Fet a San Sebastian
Devant la Verge  (sic) Morera Enric Pral Perelada Exc   33.34 Camden N.J.   Voice 63349 29 Marca de Victor T.I.M. (RCA) Socia de gramofono.
Devant la Verge (sic) Morera E. Pral .Peralada EXC ten 25-30 Disc Cat. Nord.   Indocument 3 Disc sense documentació
Devant la Verge (sic) Morera E. Pral Perelada Exc ten 14 Gramphone   50.279 45 Bcn. Gramophone francesa. Doble cara scaner
Diàlec d'amor               ( * ) ? Xaxu Pral Perelada MB   16-18 Gramòfono   W-260.746 14 No consten els solistes
Diàleg d'amor Xaxu (J. Vicens) Pral Perelada Exc   16 Gramofono   W-260.746 45 Bcn. Gramofono SAE.
Dintre del bosc Perez Moya Barcelona B   30-32 Parlophon   P-43549-1 4 Corals   Montserrat
Dintre el bosc Pere Moya Montgrins Exc   25-27 Odeon SO-4572 182.233 27 Fet a Bcn.  Odeon(Tra.Tra.Comp) Fon.Gen,
Dolç espai Planàs Marca Antoni Pral Bisbal MB ten* 30-34 Voz de su Amo 2.260.836 AE-2552 28 Bcn. Gramofono Odeon Sae. 
Dolç esplai Planàs A. Barcelona B  25.26 Gramòfono 2-260.548 AE-1666 38 Fet a Bcn. Gramofono SAE. Ten. A. Martí?
Dolç esplai Planàs Antoni Barcelona Exc   32-34 Voz de su amo   AE-1666 31 Fet a Bcn. Gram-Odeon Sae.
Dolç pensament   ( * )   (1.923) Juncà Josep Barcelona MB   32-35 Gramòfono   AE-3043 15 No consten els solistes
Dolces caricies Masats P. Albert Marti EXC Ten* 47 Odeon   173512 8 Ten. A. Martí
Dolces caricies Masats Pere Cobla Girona Exc ten 55 Regal   C-10.294 33 Gram-Odeon-Regal.  
Dolls d'estimació Masats Pere Pral Bisbal Exc ten  47 Columbia CC-716 AG-13.006 34 SS. Ten. F.Rigau. Consta
Donació Juncà Juscafresa Barcelona EXC ten 48 Columbia C-8219-2 A-5248 23 Ten. J. Coll Fet a San Sebastian
Donzella i galana Monné F. Pral Bisbal Exc   53 Regal CK-3790 C-10.206 25 Bcn. Gram.Odeon SAE. Ten R. Viladesau  32pts
Dos estrelles Casanovas J.  Barcelona Exc ten/tib 1.930.1 Regal   K-1897 59 No consta Nº disc
Eixelabrada Vives Amadeu Barcelona EXC   26 Odeon SO-3996 102.134 19 No consten els solistes. Semba A. Martí
El bac de les ginesteres Toldrà E. Barcelona Exc   32-34 Voz de su amo 260.077 AE-1375 30 Fet a Bcn. Gramofono Odeon SAE.
El bac de les ginesteres Toldrà Eduard Barcelona B   30 Parlophon 76.296 B-25.383 39 Fet a Bcn. Ten. J. Coll
El bon pastoret Font Palmarola J. Barcelona A ten 45-47 Columbia   A-5001 5 Ten. J Coll
El bon pastoret Font Palmarola J. Barcelona B   53 No consta     20  Ten. Coll Dis fet "Anella sardanista
El cant de les sirenes Sanmartin  Tomas Barcelona MB   45-47 Columbia C-6516-4 V-9477 20 Ten. J. Coll 
El cant de les sirenes Sanmartin T. Barcelona Exc ten* 45-47 Columbia C-6512 V-9477 31 Fet a SS. Ten sol J. Coll
El cant del mariner Casanovas J. Barcelona Exc ten** 25.26 Regal 320 RS-388 51 Fet a SS. Dels primers. Ten. A. Martí
El cant del poble A.Vives/JM.Sagarra Fontbernat  MB Cantada 27 Odeon SO-7088 203.317 47 Fet a Bcn per T.T.C. Grav. Elec. 100 Homes de..
El cant dels  aucellets (sic) Ventura Pep. Pral Bisbal MB   30 Parlophon   B-25007-1 10 No consten els solistes
El cant dels aucellets (sic) Ventura Pep. Pral. Bisbal Exc   30 Parlophone 76.084 B-25.007 54 Fet a Bcn. Grav. Elec. Ten. F. Rigau?
El cant dels ocells Ventura Pep Pral Bisbal. EXC ten 25-30 Disc Cat. Nord.   Indocument 3 Tib. E. Barnosell
El capeador Desconegut Antiga Pep Mb Vals 13 PATHÈ 12.719 9.766 48 Primers Pathès gravats a França. (sc) 
El cavaller enamorat Manen J. Pral. Bisbal EXC   27-29 Odeon SO-4570 182.250 17 No consten els solistes
El cavaller enamorat Manen J. Pral. Bisbal Exc   40 Voz de su amo   GY/310 16 No consten els solistes. Son reedicions
El cavaller enamorat Manen joan Pral Bisbal Exc ten** 18.22 Gramofono   2-260.691 34 Bcn.Gram.S.A.E. Ten A. Martí No consta
El Cintet   (1.928)  ( * ) ? Serra Joaquim Barcelona Exc   29-30 Parlophon 71.026 P-54.586 26 Bcn. Parlopon SA. Ten. Coll. Consta Grav. Electr.
El coctel de l'amor JM. Torrens/A.Roure No consta EXC Couple 30 Parlophon   B.26685 15 Rosita Hernàndez.
El desert de Sarrià Tarridas J.M. Pral Bisbal MB   45-46 Columbia C-6629-2 A-5017 20 F. Rigau E. Barnosell.
El desert de Sarrià Tarridas J.M. Pral Bisbal MB ten 48 Columbia C-6629-2 A-5017 22 Fet a SS. Ten F. Rigau
El despertar de la pastora      (*) Bou V Montgrins Mb   12.14 Odeon No consta A-135739 49 Importat.   Scan.
El despertar dels ocells Costa Horts N. Montgrins MB   27-29 Odeon SO-5272 182.539 17 No consten els solistes
El Gegant del Pi Lambert Joan B. Pral Peralada Exc   12.14 Gramophone 650051 2178 50 BCn. Comp. Francesa del Gramophone.
El gengant del Pi Lambert Joan B. Pral Perelada Exc   14 Victor   63.348-A 45 Fet a Anglaterra. Premsada la corona reial
El grumete Desconegut Antiga Pep Mb Vals 13 PATHÈ 12.720 9.766 48 Primers Pathès gravats a França. (sc) 
El maridet Pujol F. No consta B Ballet 43-45 Columbia   VG-11004 14 No consten els solistes
El merlot canta Llenas Josep Barcelona-A.Martí Exc fis/ten 1.930 Polydor   220.009-A 46 Fet a Bcn. Scaner. Prohibit exportar.
El meu barco Morera E. Pral Perelada Exc ten 30 Regal  K-1.842 DK-8127 45 Fet a SS.  (viva tonal)
El meu barco Morera Enric Pral Perelada MB   46-48 Columbia C-1842 V-9341 22 Fet a SS. A la pagatina WK-1842
El meu barco                         (N) Morera Enric Pral Perelada Exc   44 Columbia C-1081 V-9.341 29 Ten. Vigas La Perelada plega el 1.940 Reedició?
El meu gra de sorra         (27) Serra Josep Barcelona Exc ten 30-34 Voz de su amo 2-260579 AE-1885 32 Bcn.Gram,Odeon SAE.Reedi Gramofono AE-1885
El Musiquillo Escalas J. Orq. Catalana MB Vals 10-20 Regal   R-1239 7 Vals de violines
El pardal Baró Güell Josep Pral Bisbal Exc   1.930 Regal K-1.877 RS-1.496 35 Fet a Bcn. Barnosell/F.Rigau
El pardal Ventura Pep Antiga Pep B   25-28 Pathè   2123 4 Fet. A pasajes. Hi ha un gall pintat.
El pardal Ventura Pep Barcelona B   26-28 Regal   RS-183 12 Ten. A Martí
El pardal Ventura Pep Barcelona Exc   26-28 Regal 129 RS-183 32 SS. Ten. A.Martí
El pardal Ventura Pep Pral Bisbal Exc ten* 1.954 Regal CK-3.829 C-10.225 35 Fet a Bcn. Ten. R. Viladesau. No consta
El petit Albert Serra Joaquim Barcelona EXC   47 Odeon   173504 8 No costen els solistes
El petit Albert Serra Joaquim Cobla Girona Exc   55 Regal CK-4004 C-10.297 33 Bcn. Gram-Odeon-Regal Sae.
El Picapoll Morera Enric Montgrins Exc   21.22 Odeon  SO-3143 139.810 51 Import. No porta "A" davant  Nº. Catal.
El primer sospir Mayral Marià Barcelona Exc cantada 46-47 Voz de su amo 112-712 AF-437 36 Cob. Barcelona Orfeó Goya. Dir. Mayral
El Rabadà Mayral Marià Barcelona Exc cantada 46-47 Voz de su amo 112-713 AF-437 36 Cob. Barcelona Orfeó Goya. Dir. Mayral
El rosinyol  (sic) J. Serra Barcelona MB fla 27 Gramòfono   AE-1663 18 No consten els solistes. Semba A. Martí
El rossinyol festejant Esquerrà.Adrià. Montgrins Exc   20-22 Odeon SO-2.327 A-139.090 36 Import. No consten solistes
El saltiró de la cardina Bou V Pral. Bisbal. Exc   24 Gramofono 260.554 AE-364 44 Bcn. Gram.Sae. Acustic
El saltiró de la cardina Bou Vicenç Barcelona EXC   34 Columbia   V-969 8 Ten. J.Coll
El saltiró de la cardina Bou Vicenç Montgrins EXC   25-30 Disc Cat. Nord.   Indocument 3 Disc sense documentació
El saltiró de la cardina Bou Vicenç No consta B Cant. 24-27 Gramòfono   AE-1200 9 Canta: Mercedes Cerós.
El saltiró de la cardina Bou Vicenç Montgrins B   20/22 Odeon   13.911 1 Ten era en Ll. Cotxo (1.928).
El saltiró de la cardina Bou Vicenç Montgrins MB   17-19 Odeon   A-135690 6 Importat. Inter.Talking Machine mb.r.
El saltiró de la cardina Bou Vicenç Montgrins EXC   27 Odeon   182,011 18 No consten els solistes
El saltiró de la cardina    (1.912) Bou V Montgrins Exc   23.24 Odeon (TTC) SO-699 13.911 53 Reeditat. Fet a Bcn. 
El saltiró de la cardina    (1.912) Bou V. Pral Perelada MB   22-24 Gramòfono 260.554 AE-364 15 No consten els solistes
El saltiró de la cardina  (1.912) Bou Vicens Barcelona EXC   29.32 Columbia K-3143 A-969 13 Ten. J.Coll
El saltiró de la cardina  (1.912) Bou Vicens Pral Perelada EXC   14 Gramophone   260.555 13 Importat.
El saltiró de la cardina (1.912) Bou Vicens Montgrins EXC   20-22 Odeon SO-699 13.911 12 Fet a Bcn. (T.T.C)  Reeditat   (14-16)
El senyor Esteve Morera E. Pral Perelada Exc ten 24 Gramofono 260.788 AE-430 45 Bcn. Gram.Sae. Acustic
El senyor Esteve Morera E. Pral Bisbal. A   30-32 Gramòfono   AE-2611 1 No consten els solistes.
El senyor Esteve Morera E. Pral Bisbal Exc   30.34 Voz de su amo 2-260.766 AE-2.611 35 Fet a BCGramofono,Odeon SAE.
El Senyor Esteve Morera Enric Pral de Perelada Mb ten  32.36 Voz de su amo 260.788 AE-430 30 Fet a Bcn.  Gramofono-Odeon SAE. 
El sereno Coll Josep Barcelona EXC   45 Columbia   A-9359 8 Ten. J.Coll
El sereno Coll Josep Barcelona EXC   43-45 Columbia   A-9359 13 Ten. J.Coll
El siti de Girona Paulís Narcis Barcelona Exc   47 Columbia CC-720 AG-13.014 26 Tenora solista: J. Coll
El somni del mariner Demon/J.M.Sagarra Quadre del Liceu A cant. 32-36 Odeon   184.010 2 Canta E. Vendrell
El somni del mariner  (1.929) (*) Demon J. Montgrins Exc ten 1.929 Odeon (TTC) SO-5259 182.508 49 Fet a Bcn   Sard. Revista  "Charivari"
El toc d'oració Ventura Pep Barcelona-A.Martí EXC Ten  29-32 Columbia   A-9339 13 Ten. A Martí
El toc d'oració Ventura Pep Barcelona Exc   30 Regal K-1046 RS/1115 16 Ten. A Martí
El toch d'oració Ventura Pep Montgrins EXC   14-15 Odeon SO-700 A-135.729 21 Import. Fet per Interna. Talking Macine m.b.h
El toque de oracion Ventura P. Pral Bisbal MB   40 Gramòfono 2-260.581 GY-246 11 Disc reeditat. Comp. Gram. SAE
El tremendo Torres Juan Orq. Catalana MB Vals 10-20 Regal   R-1239 7 Vals jota
Els arbres de la devesa saben.. Boró J. Barcelona Exc   25 Gramófono 260.976 AE-1374 51 BS 1973  2n. Numero disc.
Els arbres de la devesa saben... Baró J. Barcelona Exc   32-34 Voz de su amo 260.976 AE-1374 30 Fet a Bcn. Gramofono Odeon SAE.
Els arbres de la devesa..... Baró Montgrins Exc   23.24 Odeon SO-3654 101.247 55 Reed. Darreres discs importats.
Els dagotalls Castells R. Albert Marti EXC   47 Odeon   173512 8 Ten. A. Martí
Els dagotalls Castells Ricard Barcelona EXC   1.945 Disc Cat. Nord.   Indocument 3 J. Coll?
Els dagotalls Castells Ricard Cobla Girona Mb   55 Regal   C-10.293 33 Gram-Odeon-Regal.  
Els enamorats Mercader E. (Tano) Pral. Bisbal. Mb ten/tib* 23.24 Gramofono 260.841 AE-35 44 Bcn. Gram. SAE.  
Els fadrins de Sant Boi Pujol Francesc Barcelona Mb popcat 30-36 Regal kx-323 DKX-1026 26 Fet SS "Viva tonal" Preu 30 pts.
Els gegants de Castelltersol Serra Joaquim Barcelona Mb   1.955 Regal CK-3966 C-10283 32 Gram-Odeon-Regal.  Ten. J.Coll?
Els gegants de Vilanova Serra Joaquim Barcelona EXC Ten* 47 Odeon   173504 8 No consten els solistes
Els gegants de Vilanova Serra Joaquim Cobla Girona Exc   55 Regal   C-10.298 33 Bcn. Gram-Odeon-Regal Sae.
Empordà Morera E. Pral. Bisbal EXC ten 40 Voz de su amo   GY-265 8 No costen els solistes
Empordà Morera Enric Pral Bisbal Exc   18.22 Gramofono   2-260.692 34 Bcn.Gram.S.A.E. Ten A. Martí No consta
Empordà Morera Enric Montgrins Exc   18.20 Odeon (ITM)mbh No const A-135.725 28 Odeon (ITM)  Impor, Nº. Cat. Dif, per cara
Empordà i Rosselló Morera Enric Pral Perelada Exc   32-35 Gramofono 260.843 AB-36 29 Gramofono-Odeon SAE.
Emporium                        (1.917) Bou Vicenç Montgrins Exc   20-22 Odeon No const A-138.600 27 Import.Fon. Gen.
En Joan Petit  Duran/Boix J.M. Barcelona Exc ten* 1.930.1 Regal   K-1899 59 No consta Nº disc
En Jordi                              (*) Viladesau R. Pral Bisbal Exc ten 53 Regal CK-3788 C-10.206 25 Bcn. Gram.Odeon SAE. Ten R. Viladesau  32pts
En Miliu de la Radio                (*) Aulí Padró Joan Montgrins Exc   1.929 Odeon (TTC) SO-5264 182.508 49 Fet a Bcn
Encenalls Saderra Josep Pral Bisbal Mb   30 Regal K-1.883 DK-8.058 35 Fet a SS. Barnosell/F.Rigau.
Encenalls Saderra Josep Pral Bisbal Exc ten/tib* 1.930 Regal K-1883 DK-8058 47 Viva tonal. Fet a SS. Ten. F. Rigau
Encís Roger Miquel Pral Perelada Mb   33.34 Camden N.J.   Voice 63352 29 Marca de Victor T.I.M. (RCA) Socia de gramofono.
Encisadora Boix-Villalonga Pral Bisbal EXC tib*** 45 Columbia C-6636-2 V-9362 11 Barnosell  F. Rigau. Fis. Juanals
Encisadora Vilallanga R. Girona EXC Tib*** 29-31 Disc Cat. Nord.   Indocument 3 Tib. R.  Vilallonga
Encisadora Vilallonga Robert Cobla Girona Exc tib*** 52-55 Voz de su amo 2-260697 AE-2442 33 Bcn. Gram-Odeon Sae.
Enjoiada Vallespí  Joaquim Montgrins Mb   16.18 Odeon  SO-707 100.983 42 Import. No consten els solistes. 2º cara PV. 6 pts
Enjoiada Vallespí. J. Montgrins Exc 13.15 Odeon (ITM) SO-707 A-135.738 51 Importat. Disc original.
Enriqueta Payàs F. Barcelona MB   30 Regal   K-1053 20 Ten. A Martí Prim. Grav. Electriques
Ensisadora Vilallonga-Boix Girona Exc tib** 30 Gramófono BJ-1764 AE-2442 55 Fet a Bcn. Ele. Tibl. Vilallonga.
Ensomnis Serra Josep Pal Bisbal Exc   1.905 Gramophone 700-9-F GC-60501 55 1 cara  diu "COPLA" prem. A Hannover
Entre'l boscatge  (sic) Serra Bonal Miquel Pral Perelada Exc   1.914 Gramofono 1.854 50.126 29 Impor Es el mateix disc. Cobles i matri. Diferent,
Es la Moreneta Carcellé A. Barcelona EXC ten** 50 Columbia   A-5110 8 Ten. J.Coll
Es la Moreneta Carcellé Antoni Gran Orquestra MB cant. 1.950 Columbia   R-14862 2 Canta E. Vendrell
Esclats de joventut Bou Vicens Pral Bisbal MB   19-22 Odeon A-139002 139.001 11 No consten sol .Es  A. Martí Dades OK.
Esclats de joventut        (1.919) Bou V. Pral. Bisbal. Exc   20.22 Odeon No consta A-139.002 43 Import. Etiq color+nimfa+Odeon No ITM
Esclats de joventut     (1.919) Bou Vicenç Pral Bisbal Exc ten* 20.22 Odeon   139.001 34 Import. Ten. A. Martí. No consta
Esclats de joventut (1.921) ( * ) Bou V Pral Bisbal Exc ten 21.22 Odeon SO-2231 A-139.002 53 Importat
Escolta Barnosell E. Pral Bisbal Exc Tib*** 23.24 Odeon SO-3950 102.092 53 Darrers odeons importats.
Escolta         ( * ) ? Barnosell Enric Pral. Bisbal MB tib*** 26 Odeon SO-3949 102.091 19 No consten els solistes. Tib. Barnosell
Escolta'm Barnosell E. Pral Bisbal. EXC tib *** 25-30 Disc Cat. Nord.   Indocument 3 Tib. E. Barnosell
Escolte'm Barnosell E. Pral. Bisbal. Mb tib** 1.925 Gramofono 2-260.969 AE-1369 44 Bcn. Gram.Sae. Acustic
Escolte'm Barnosell E. Pral Bisbal Exc tib**  1.930 Regal K-1879 DK-8026 47 Viva tonal. Fet a SS. Ten. F. Rigau
Escolte'm Barnosell E. Pral Bisbal Exc tib** 28-30 Voz de su amo 260.960 AE-1369 34 Bcn.Tib. E.Barnosell. Ten F.Rigau?
Escolte'm Barnosell Enric Pral. Bisbal MB   30 Regal   DK-8026 9 E.Barnosell / F. Rigau
Espectació   ( * ) ? Coll Josep Pral. Bisbal EXC ten/tib. 26 Odeon SO-3949 102.091 19 No consten els solistes. Barnosell i J. Coll?
Esperança                      (1.909) Bou V Pral Peralada Exc   10.12 Odeon (ITM) No const 68.196 53 Dels primers Odeons a dues cares.
Espurnes d'or                   ( * ) Serra Josep Unió Cassanense Exc   1.907 Zonophone 9.198-u X-50.065 36 Fet a Alemanya a una cara 
Estudiants de Tolosa Pujol F. Barcelona Mb Muscata   Columbia K-2514 DK-8394 31 Fet a SS. Disc original
Estudiants de Tolosa ( I I ) Pujol F. Barcelona Mb Muscata   Columbia K-2515 DK-8394 31 Fet a SS. Disc original
Expectació Coll J, Pral Bisbal Exc ten/tib** 23.24 Odeon SO-3949 102.091 53 Darrers odeons importats.
Expectació Coll Josep Pral Bisbal. MB ten/tib** 27 Gramòfono   AE-2032 1 Ten. Josep Coll. Tib. Barnosell
Expectació Coll Josep Pral Bisbal EXC   27-28 Gramòfono 2-260.634 AE-2032 21 Fet a BCN. (Gramofono SAE.)
Expectació Coll Josep. Pral Bisbal MB   27 Gramòfono   AE-2032 15 No consten els solistes
Fallera Saló Conrad Pral Bisbal Exc cob 48-50 Columbia C-8.194 A-5.224 34 SS. Ten. F.Rigau. Consta
Fantasiosa Balcells Joan Pral Peralada Exc   23.24 Gramofono 260.847 AE-56 53 Fet a Bcn. Gramo.SAE. Ten. Bigas.
Fantàstica Blanc Reynal A. Pral Perelada Exc   30 Regal   DK/8027 16 Ten, J. Vigas Tib. Pallisera
Fent lo niu RIgau Pere Montgrins Exc   1.907 Gramophone   G-2-60.217 40 A una cara fet Hanover. Toca P.Rigau. EXCEP.
Festa anyal Soler J.M. Pral Bisbal Exc   49-50 Columbia C-8202-2 A-5247 22 Fet a SS. Ten F. Rigau
Festa anyal Soler Josep Maria Pral Bisbal Exc   45-47 Columbia C-8202-2 A-5247 26 Fet a SS. Preu 30pts. Rigau/Barnosell
Festa major Capell Josep Pral Bisbal Exc   47 Columbia CC-717 AG-13.006 34 SS. Ten. F.Rigau. Consta
Festa major del Prat Ventura Tort J. Barcelona Exc   45-47 Columbia   A-5183 31 Fet a SS. Ten. Sol. J. Coll
Festamajonera Bou Vicenç Barcelona-A.Martí MB   45-47 Columbia   AJ-13.00 5 Ten. A. Martí
Festamajonera Bou Vicenç Albert Martí Exc   47 Columbia   AG/13.000 16 Ten. A Martí
Festamajonera Bou Vicens Barcelona B   25-27 Gramòfono   AE-1372 10 No conste solista. A. Martí?
Festamajonera (1.925)          (*) Bou Vicenç Montgrins Exc   25-26 Odeon SO-3666 100.243 29 Import. 
Fiesta Rural Català Antoni Barcelona Exc   40 Voz de su Amo 2KA-309 AF-533 25 Gram-Odeon SAE. Reeditat. Preu 32 pts. &30
Figaronenca Zamacois J. Barcelona Exc ten*  29 Odeon (TTC) SO-5431 182.894A 56 Fet a Bcn. Electric.Ten. J. Coll 
Flaires de Muntanya Soler Claudi Montgrins Exc tn 20 Odeon SO-2514 A-139.269 50 Importat.  Scaner.
Flaires de muntanya Soler Claudi Montgrins Exc   21.22 Odeon SO-2514 A-139.269 53 Darrers odeons importats.
Flaires de muntanya  (+) Soler Claudi Montgrins MB   21 Odeon SO-2514 A-139.272 24 Silueta Odeon. Impor. Preu 10 pts.
Flor ciutadana              ( * ) Blanch Reynal J. Pral Perelada MB   18-22 Gramòfono   W-260.736 14 No consten els solistes
Flor de llevant                 (1.928) Bou V. Pral. Bisbal. Exc ten* 28.29 Gramofono 2-260.789 AE-2654 43 Bcn. Gram.sae. BJ-1805^ Elect.
Flor de llevant     (*)        (1.928) Bou Vicenç Montgrins Exc ten** 28 Odeon SO-5271 182.530 27 Fet a Bcn.  Odeon(Tra.Tra.Comp) Fon.Gen,
Florida Coll Josep Pral Bisbal Exc ten 1.930 Regal K-1085 RS-863 28 SS. No consten solistes. Gramo Odeon SAE?
Florida Pujol F. Pral. Bisbal Exc   28-29 Regal (viv.ton.) k-1085 DS-863 52 Fet a SS. 
Florida Pujol Francesc Pral. Bisbal EXC   27-29 Odeon SO-4570 182.250 17 No consten els solistes
Flors al vent                          (N) Boix J.Maria Cobla Girona Exc   55 Regal   C-10.293 33 Gram-Odeon-Regal.  
Flors del Canigó Xaxu (Vicens J.) Pral Perelada Exc   8.9 Odeon (ITM) No const 68.190 56 Disc de diam. 27 cms. Importat 
Font de l'Albera                      (N) Morera Enric Pral Perelada Exc   1.945 Columbia WK-1843 A-5075 29 SS. Reeditat La Perelada plega 1.940.
Francisca Carbonell N. Barcelona Exc ten* 26.28 Regal K-105  RS-181 31 Fet a SS. Ten. A. Martí.
Francisca                       (*)? Carbonell Narcís Barcelona B ten* 24 Regal-Record K-105 RS-181 39 Import. Ten. A. Martí
Fresca rialla Planàs A. Barcelona EXC ten 52 Odeon SO-10.791 184.901 24 Fet a Bcn Gram.Odeon SAE.
Fum,fum,fum Garganta Guillem Pral de Perelada Exc   45-47* Columbia   V-9433 30 Fet a S.S. No consten solistes.
Fum. Fum. Fum  Garganta G. Pral Perelada Exc   29.30 Regal K-1851 RS-1497 44 Fet a SS. Viva tonal. Abans fusió.
Galan  desdenyat Perez Moya Barcelona Exc cantada 30 Parlophon 76387 B-25.368 31 Fet a Bcn. Orfe. Sants/Montserrat.Dir. P.Moya
Garin Breton Tomàs Guard.Republicana Exc     Gabriel Parés   2064 51 Disc francés. Scan.184. 
Garriguella Coll Josep Barcelona Exc ten* 30 Regal K-1893 DK-8092 31 Fet a SS. No consten solistes. Es en Coll
Gelosia Coll Josep Barcelona EXC ten* 29-30 Odeon SO-6480 182.895 24 Ten. Coll Bcn. Intern. Talking  Machine
Gent del camp V. Mora R.Ferrés No consta EXC Popcata 30 Gramòfono   AE-3795 15 Sta. Gubert i V. Simon.
Gentil Fornells Francesc Pral Bisbal Exc   1.928 Regal K-1.054 RS-892 34 SS. No consten els solistes
Gentil Serra Josep Barcelona B   45-47 Columbia C-6512-4 V-9477 20 Ten. J. Coll 
Gentil                              (1.935) Serra Josep Barcelona Exc ten 45-47 Columbia C-6516 V-9477 31 Fet a SS. Ten sol J. Coll
Gentilesa Mercader Pere Pral Bisbal Exc ten/tib 22.23 Odeon SO-2749 A-139.524 51 Ni llac ni TTC.  Import.Darrers Odeons import.
Ginesta Bou V. Barcelona B    26.27 Gramòfono 2-260.871 AE-173 38 Fet a Bcn. Gramofono SAE.Ten. A. Martí
Ginesta Bou Vicenç Barcelona MB ten* 22-24 Gramòfono   AE-173 1 No consten els solistes.Però es A.Martí
Ginesta                         (1.922) Bou Vicens Barcelona Exc ten 24 Gramofono 260.871 AE-173 30 Fet a Bcn. Gramonofo SAE. 
Ginesta                       (1.922) Bou Vicens Pral Bisbal EXC   22 Odeon   A-139.517 14 No consten els solistes. Rosell?
Ginesta                    (1.922) Bou Vicenç Pral Bisbal Exc   23-24 Odeon   139.517 34 Bcn?.  Rosell? No consta.
Ginesta  (1.922)   Bou Vicens Pral Bisbal MB   22 Odeon SO-2745 13.937 11 No const. Sol. A.Martí. Dades disc OK.
Girona Morera . Pral Peralada Exc   18.19 Gramofono   W-260.745 50 Feta a Barcelona
Girona aimada Bou V Montgrins B   1.927 Odeon (TTC) WS-4098 182.023 59 WS equival a SO? Sembla que sí
Girona aimada Bou Vicenç Barcelona EXC   44 Columbia   V-9340 8 No consten els solistes
Girona aimada Bou Vicenç Pral Bisbal. MB ten* 20-22 Gramòfono 260.837 AE-26  4 No consten els solistes
Girona aimada Bou Vicenç Pral. Bisbal Exc   40 Voz de su amo   GY/310 16 No consten els solistes. Son reedicions
Girona aimada                (1.921) Bou V. Pral. Bisbal B   21-22 Gramòfono   AE-26 15 No consten els solistes. A.Martí o Resell
Girona aimada           (1.921) Bou Vicenç Pral Bisbal Mb   24 Gramofono 260.837 AE-26 34 Bcn.  J. Coll? No consta.
Girona aimada   (*)?       (1.921) Bou Vicenç Montgrins Exc   21-22 Odeon SO-2511? A-139.267 27 Import.Fon. Gen.
Glòria Mercader E. Pral Bisbal EXC tib** 33-35 Gramòfono   AE-2774 18 No consten els solistes
Glòria Mercader Eduard Girona MB tib** 32-36 Gramòfono   AE-3512 5 Tib. Vilallonga
Glòria                   (*)?  Mercader E. (Tano) Pral Bisbal EXC tib** 20-22 Odeon SO-11543 A-138.487 20 Sembla E. Barnosell. Disc amb ribet contorn
Glòria a Guimerà Carré F. Barcelona Exc ten*  26-28 Regal 214 RS-289 32 Fet a SS. Ten. A. Martí
Glòria a Guimerà. Carré Francesc Barcelona B ten 26-28 Regal   K-217 4 Te, A. Martí
Goigs i planys Vives Amadeu Barcelona EXC   26 Odeon SO-3993 102.131 19 No consten els solistes. Semba A. Martí
Gota d'aigua Calders J. (E.Saló) Albert Martí EXC   45 Columbia C-6569-2 V-8368 12 Ten. A Martí
Gratitut Saderra J. Pral. Bisbal Mb   30-31 Gramòfono Bj-1794 AE-2638 52 Fet a Bcn. Nº disc seria Bj. Electric (260781)
Guspires catalanas         (sic) Serra Miquel Pral Perelada Exc   8.9 Odeon (ITM) No const 68.192 56 Disc de diam. 27 cms. Importat 
Herminia Viladesau R. Barcelona EXC   51 Columbia CB-30085 R-18146 23 Ten. J. Coll Fet a San Sebastian
Heroica Fornells Pral Palafrugell Exc   1.916 Gramophone   W-260.618 55 Fet a Bcn. Comp. Franc. Gramoph. Darrers.
Heroica Gravalosa Josep Albert Martí Exc   46-47 Columbia C-6566-2 A-5074 25 Fet a SS. Ten. Molt desafinada. Preu 28 pts
Hores que volen Tarridas J.M. Albert Martí MB   44 Voz de su amo   GY-585 12 Ten. A Martí
Hores que volen Tarridas J.M. Albert Martí Exc   46-47 Voz de su Amo OKA-625 GY-585 22 Fet a BCN. Comp. Gramofono-Odeon SAE.
Ideal Serra Josep Pral Perelada ??? Mb   1.914 Gramophone dobl.cara 650.052 46 Bcn. Final Gramophone?, No consta Cobla. D/c
Ideal Serra Josep Pral Peralada MB   1.908 Victor   63.345A 47 Fet a Anglaterra.  (I.T.M.) Grav. Agost 1.908
Idili                (sic) Rosell R. Montgrins Mb ten** 18.20 Odeon SO-1672? A-138.494 51 Segona cara. Scan. 176.  Import
Idili camperol Borgunó A. Barcelona Exc ten* 24.26 Regal-Record K107 RS-182 38 Import. Ten. A. Martí.  Consta.
Idili.li capriciós Saló Emili Pral Bisbal Exc Cob 30 Regal K-1.086 RS-976 35 Fet a SS. No consten solistes.
Idil-li Rossell Ramon Pral Bisbal Exc ten** 20-22 Odeon No const A-138.494 27 Importat. Fon. Gen. Tenora de so rar.
Idil-li mariner Blanc Reynal A. Pral Perelada Exc   30 Regal   DK/8027 16 Ten, J. Vigas Tib. Pallisera
Illa deserta                     (1.912) Bou Vicenç Montgrins Exc ten* 20-22 Odeon SO-701 100.980 27 Importat. Fon. Gen. Tenora de so rar.
Illa roja Pi Josep Barcelona Exc ten 24.25 Regal-Record k-88 RS-174 51 Fet a Anglaterra . Ten. A. Martí.
Impresió                         (sic) Serra Josep Pral Peralada Exc   13-14 Gramophone   260.568 48 Consta fet  Comp. Fran. Gramophone Bcn (sc)
Impresió (sic) Serra Josep Pral. Peralada Exc 14.16 Victor 18.489 67.379-B 54 Fet a Anglaterra.2ª. Cara Xotis. No gravat
Innominada Garreta Juli Barcelona MB   30 Parlophon 76.295 B-25.383 39 Fet a Bcn. Ten. J. Coll
Intima Català Josep Barcelona Exc   1.954 Columbia CB-30419 R-18599 30 Fet a SS Darrers disc a 78r.
Intima Serra Joaquim Barcelona Exc   24.25 Regal-Record K-87 RS-174 57 1ª.grava. Fet a Anglaterra
Íntima Serra Josep Barcelona Mb   24.25 Regal-Record k-87 RS-174 51 Fet a Anglaterra . Ten. A. Martí.
Iris Roca Delpech Pral Bisbal EXC ten/tib  45-47 Columbia C-6630 A-9463 24 Fet a SS. Ten. Rigau Tib. Barnosell  preu 30 pts
Isabel Garreta Juli Pral Bisbal Mb   29-31 Gramofono 2-260.630 AE-2019 26 Bcn. Gram,SAE. No solistes. Preu 20 pts. Reedi.
Isabel Garreta Juli Pral. Bisbal MB   30-34 Gramòfono 260.630 AE-2019 17 No consten els solistes
Islas Canarias Tarridas J.M. Orq. Plantacion EXC pas doble 41 Regal CR-3054 C-8537 23 Canta  Hermanas Gómez.
Joaquima Moner Domènec Montgrins MB   20-23 Odeon   139.745 15 Importat. No consten solistes
Joaquima (1.921)             ( * ) ? Moner  Domènec. Montgrins Exc   24 Odeon SO-3146 139.745 41 Import. Fet escaner etiqueta
Joc d'infants Xicola Pere Pral Bisbal MB   1.930 Regal K-1082 RS-920 28  
Jocs d'infants Xicola Pere Pral Bisbal. B ten/tib. 30 Regal   R-1082 2 Tib. E. Barnosell
Jogines d'una pastora Agramont Antoni Pral Bisbal Mb   30 Regal K-1.077 RS-976 35 Fet a SS. No consten solistes.
Joguines d'una pastora Agramont A. Pral. BIsbal EXC   44 Columbia   V-9342 8 No costen els solistes
Joguines d'una pastora Agramont A. Pral Bisbal Exc fla 30 Regal (viv.ton.) K-1086 RS-976 53 Tib. Barnosell ten. No consta F. Rigau?
Joguines d'una pastora Agramont Antoni. Barcelona EXC   25-30 Disc Cat. Nord.   Indocument 3 J. Coll?
Joiosa Vallespí Joaquim Montgrins A   27-29 Odeon SO-4342 182.058 19 No consten els solistes. Cotxo?
Joquinejant  (sic) Serra Josep Pral. Peralada Exc   1.907 Zonophone   5.387    X-50244    60  
Jorn de festa Serra Josep Pral Perelada MB   24 Gramòfono   AE-370 4 No consten els solistes. Reed. De 1.916
Jorn de festa Serra Josep Pral. Peralada Exc   14 Gramophone 18.501 260.585 54 fet a Bc. Compa. Francesa Gramo de Barcelona.
Jovenívola Pujol Francesc Pral Perelada EXC   22* Gramòfono 260.561 AE-366 17 No consten els solistes
Joventut ideal Ruera Josep Mª. Barcelona-A.Martí Exc   1.930 Polydor   220.005-A 46 Import. Alemanya. Porta gravat 1.930.
Jugant a onades              (*) Rosell Ramon Pral Bisbal Exc ten 23-24 Odeon   139.518 34 Bcn?.  Rosell? No consta.
Jugant a onades           ( * )  Rosell Ramon Pral Bisbal MB   22 Odeon   A-139.517 14 No consten els solistes. Rosell?
Juguete  ("Joguina)       (sic) Serra Josep Pral. Bisbal B   41* Voz de su amo   AF/540 16 No consten els solistes. Son reedicions
Juguete  (Joguina)        (1.929) Serra Josep Barcelona Exc ten* 1.940* Voz de su amo 2N-296 AF-540 32 Bcn. Gram,Odeon SAE. Extranys Nº disc. Reedi 
Juguetejant Serra Josep Pral. Peralada MB   1.907 Gramophone 5197 GC-2-60209 60 A una cara 
Julieta Rimbau. A Barcelona-A.Martí Exc   41 Odeon xxs-7732 173.507 47 Fet. Bcn. Gramofono-Odeon SAE.
Juny Garreta J. Barcelona EXC   44 Columbia   V-9340 8 No consten els solistes
Juny Garreta J. Pral Bisbal. MB   25-32 Disc Cat. Nord.   Indocument 3 Tib. E. Barnosell
Juny Garreta Juli Barcelona Exc   24 Gramofono 260.884 AE-866 25 Bcn. Gram SAE. Pre 18 pts. Ten. A. Martí
Juny Garreta Juli Barcelona MB   24 Gramòfono   AE-866 10 No consten sol. Pero es l'Albert Martí
Juny Garreta Juli Barcelona MB   27 Gramòfono 2-260.607 AE-1965 17 No consten els solistes
Juny Garreta Juli Pral Bisbal MB   29-31 Odeon   182,201 13 No consten els solistes
Juny Garreta Juli Pral Bisbal Mb   22.23 Odeon No const A-139.521 57 Fet en vida de Garreta Importat.
La balanguera Vives i Alcover No consta EXC Popbal 22-25 Odeon   153.327 15 E. Vendrel i cor- Importat
La baldufa Botey Antoni Barcelona MB   25-27 Gramòfono   AE-1372 10 No conste solista. A. Martí?
La benvinguda Maria Blanch Ferran Barcelona Mb tib*** 29.30 DISC DE PROVA.   76.583 38  La numeració es Parlophon. Blanch/Coll/Moner.
La benvinguda Maria Ferran Blanch Barcelona Exc tib++ 1.930 Parlophon 76582 B-25514 60 Tib. Ferran Blanch ten. J.Coll
La Bernardeta de Lourdes Paulís N. Montgrins Exc   1.929 Odeon (TTC) SO-5275 182.564 58 Veroton. Fet a Bcn. Ten. Cotxo?
La bola de neu RIgau Pere Montgrins B   1.907 Zonophone   X-50.187 40 A una cara fet Hanover. Toca P.Rigau.
La bordadora Agramont A. Pral Bisbal Exc   1.930 Regal K-1087 RS-1116 48 Grav. Viva tonal. Tib. Barnosell (sc Scaner)
La brisa entre los pinos Serrat R. Barcelona Exc   40 Odeon  xxs-8787 173.505 47 Fet a Bcn. Gramofono SAE. 
La campana de la Ermita (sic)(*) Bou V. Montgrins Exc   12.14 Odeon SO-709  A-135756 49 Importat.   Scan.
La cançó de Catalunya Quirós/Rodriguez Barcelona Exc cantada 26.27 Odeon SO-6447 182.901 38 Fet a Bcn.T.T.C Grava. "Veroton" Can. Barrabés
La cançó de l'ocellet. RIgau Pere Montgrins B   1.907 Gramophone   G-2-60223 40 A una cara fet Hanover. Toca P.Rigau.
La cançó del aucellet Rigau Pere Els Montgreins Exc   1.906 Gramophone     5.187 GC-2-60223    60 Fla. Solista: Pere Rigau. Fet a Hannover.
La cançó del ladre Baró J. Art Gironí Exc   1.927 Gramofono 260.530 AE-1623 56 Fet a Barcelona 
La cançó nostra Morera Enric Pral Perelada Mb   18-20 Gramofono   W-260.738 33 Bc. Gramofono SAE.
La cantaire  (sic) Seguro A. Pral. Peralada Exc   1.916 Gramofono 18.487 260.574 54 A una cara la Bisbal a l'altra Perelada. 
La capriciosa Cantó J. Barcelona Exc ten** 30 Parlophone 760.637 A-25.513 54 Fet a Bcn. Grav. Elec. Ten. J. Coll
La cardina encara salta (1.948) Bou Vicenç Barcelona Exc   48 Columbia CB-30045 A-5279 31 Fet a S.S. No consten solistes. Reeditat
La catulina (sic) Cassí Antoni Barcelona MB tib*** 32-34 Regal   K-2517 5 Tib. P, Magret
La Chica de casa         (*) ? Morera E. Pral Perelada EXC   22* Gramòfono 260.561 AE-366 17 No consten els solistes
La cigala Soler J.M. Pral. Bisbal Exc   1.906/7 Odeon (ITM) No const 68.026 58 Improt  d/c Disc a 80rxm afinat en " Fa".
La Ciseta Toldrà E. Barcelona EXC   51 Columbia CB-30078 R-18099 23 Ten. J. Coll Fet a San Sebastian
La Ciseta Toldrà E. Barcelona Exc ten  23.24 Odeon SO-3425 101.179 58  Darrers Odeons Importats.
La clavellina vermella Llenas Josep Barcelona-A.Marti B ten** 33-36 Polydor   22006A 5 Ten. A. Martí
La clavellina vermella Llenas Josep Barcelona-A.Martí B ten 1.930 Polydor   220.006-B 46 Fet a Bcn. Mostra invendible. 
La clavellina vermella Llenas Josep Barcelona-A.Martí Exc tn* 30 Polydor   220.006-B 50 Fet a Espanya.
La coquessa Tarridas J.M. Barcelona EXC ten* 50 Columbia C-8218-2 A-5235 20 Ten. J. Coll 
La cosidora Agramont Antoni Pral Bisbal Exc   1.930 Regal K-1079 RS-863 28 SS. No consten solistes. Gramo Odeon SAE?
La cusidora Agramont Antoni Pral. Bisbal Mb   28-29 Regal (viv.ton.) k-1079 DS-863 52 Fet a SS. 
La cutulina  (sic) Cassi A. Barcelona Exc   29.30 Regal (viv.ton.) K-2516 DK-8437 56 Fet a SS. Direc. Cobla. F Pujol tib. A. Cassi
La espigolera  (sic)       (1.917) Bou. V. Pral. Bisbal Mb ten 20.22 Odeon SO-1515? A-138489 52 Import.
La espigolera (sic)  (1.917) Bou V. Pral. Bisbal Exc   1918 Odeon  SO-1548/15 A-138.489/0 60  
La fadrineta del firal Payàs A. Montgrins Mb ten 28-29 Odeon TTC So-4343 182.077 43 Fet a Bcn. TTC, No es electric. Darrers acustics
La Fageda de'n Jordà Toldrà Eduard Barcelona Mb   26 Gramòfono 2-260.535 AE-1639 41 Fet a Bcn. Gram.Sae. Te. A.Martí No consta
La federalista Serra Josep Pral Bisbal Exc   1.905 Gramophone 7871-F-II 60.322 34 Gravat a una cara.Fet a Alema.
La festa del Carme Blanc Reynal J. Pral Perelada MB ten 30 Regal   K-1844 5 Ten. Sol. J, Vigas. Tib, Pallisera
La festa del Carme. Blanch Reynal J. Pral Perelada Exc ten* 30 Regal  K-1.844 DK-8094 45 Fet a SS.  (viva tonal)
La festa majonera          (1.925) Bou V Montgrins Exc   27 Odeon (TTC) SO-3655 181.020 50 Sembla una reedició. Acaner
La festa major Morera E. Pral Perelada Exc   14 Gramphone   50.288 45 Bcn. Gramophone francesa. Doble cara scaner
La festa Major Morera E. Pral Perelada Exc   1.912-5 Victor-Record 34y 63.350-A 57 Angles. Data gravada.1-5-1.912
La festa major Morera Enric Pral Perelada Exc   10.12 Gramophone   V-50.288 29 Gram. Concret Record.  Gravat a 1 cara.
La festa major de Gironella Font Parera J. Albert Marti MB ten* 47 Columbia   A-5152 7 Ten. A. Martí
La festa major de Vilaxica Perez Moya Barcelona Exc cantada 30 Parlophon 76385 B-25.368 31 Fet a Bcn. Orfe. Sants/Montserrat.Dir. P.Moya
La filla del marxant Baró J. Art Gironí Exc   1.927 Gramofono 260.529 AE-1623 56 Fet a Barcelona 
La flor de levante (sic) Bou Vicens Montgrins EXC Ten** 29-30 Odeon   203.661 13 No consten els solistes
La font de la Albera   (1.922)  (sic) Morera E. Pral. Bisbal Exc   28-29 Gramòfono Bj-1795 AE-2638 52 Fet a Bcn. Nº disc seria Bj. Electric (260782)
La font de l'Albera Morera E. Pral Perelada Exc   30 Regal  K-1.847 DK-8164 45 Fet a SS.  (viva tonal)
La font de l'hermita Borguñó Agustí Bcn-A.Martí Exc Fis 1.930 Polydor   220.002 59 No consta Nº disc
La font de l'hermita  (sic) Borguñó A. Barcelona-A,Martí MB 30-32 Polydor   220.002 18 Ten. A Martí
La font de'n Capdevila Font Palmarola J Barcelona-A.Martí Exc ten 1.930 Polydor 2940 Bk 220.011-A 46 Fet a Bcn. Scaner. Prohibit exportar.
La Font Rovellada Soler J.M. Pral Bisbal Exc ten/tib* 25.26 Regal 374 RS-388 51 Fet a SS. Dels primers. Ten. Josep Coll
La fornera de la Ronda Misteri/Perez  No consta Mb popcat 1.925 Gramofono 263.907 AE-655 46 Fet a Bcn. Gramofono SAE. 
La gala de Campdevanol Serrat R. Montgrins MB   27-29 Odeon SO-5272 182.539 17 No consten els solistes
La gallina enamorada Sans E. Pral. Bisbal. Exc ten* 22.24 Odeon (TTC) SO-3948 102.093 44 Bcn. T.T.C. Segurament primers TTC.
La gallina enamorada Sans Enric Pral. Bisbal EXC   26 Odeon   102.093 19 No consten els solistes. Barnosell i J. Coll?
La garnalda de l'amor Suñé/Costa/Lusiñan Orq. Barcelona B Cantada 23-26 Odeon   A-138.805 10 Canta la  "Goyita"
La ginestaira Suñé/Costa/Lusiñan Orq. Barcelona B Couplet 23-26 Odeon   A-138.805 10 Canta la  "Goyita"
La Giralda   de l'Arbós. Siscart Pere Albert Marti MB ten 47 Columbia   A-5152 7 Ten. A. Martí
La Giralda   de l'Arbós. Siscart Pere Barcelona-A.Marti B ten* 1.945 Disc Cat. Nord.   Indocument 3 Ten. A, Martí.
La hermosa Antonia Juncà A. Barcelona Exc popcat 29.30 Regal (viv.ton.) K-2516 DK-8437 56 Fet a SS. Direc. Cobla. Francesc Pujol
La infantona Sans Enric Montgrins Exc   20-22 Odeon No const A-138.493 27 Importat. Fon. Gen. Tenora de so rar.
La joia de l'Empordà. Molas Isidre Barcelona Exc cantada 26.27 Odeon SO-6448 182.901 38 Fet a Bcn.T.T.C. Grava. "Veroton" Can. Barrabés
La mare cantora Bou Vicenç Pral Bisbal. MB ten** 24-26 Gramòfono   AE-1199 4 No consten els solistes
La mare cantora Bou Vicens Pral Bisbal EXC ten/fis 45 Columbia C-6627-2 V-9362 11 Barnosell  F. Rigau. Fis. Juanals
La mare cantora             (1924) Bou V Montgrins Exc   27 Odeon (TTC) 101136 181.020 50 Sembla una reedició. Acaner
La mare cantora            (1,924) Bou V. Pral Bisbal Exc   1.925 Gramófono 260.947 AE-1199 57 Nº disc BS-1481. Gramf.Sae.
La mare cantora           (1.924) Bou V Montgrins Mb   24.25 Odeon SO-3380 101.136 58 Darrers odeons importats.
La mel als llavis    ( * )   (1.948) Tarridas J.M. Pral Bisbal EXC ten 47 Columbia CC-715-2 AG-13013 21 Feta SS. No te disposit. D'inci o rivet
La mes maca de l'envelat Tarridas J.M. Albert Marti MB ten* 45 Columbia   A-5055 7 Ten. A. Martí
La més maca de l'envelat Tarridas J.M. Albert Martí EXC   46-47 Columbia C-6567-2 A-5055 23 Fet a San Sebastian
La més xamosa Esquerrà  Adrià Montgrins EXC   12.14 Odeon I.T.M.   138.141 42 Import . No consten els solistes
La mestressa Soler J.M. Antiga Pep EXC   10.12 Aerophone   A-400 52 Fet a França sembla dels anys 10. Dob. Cara
La mestressa Soler J.M. Antiga Pep Exc   25.28 Ideal-Record No const 2351 56 Importat Escaner. Marca poc frequent
La meva filleta Paulis Narcis Pral Bisbal EXC ten 45-47 Columbia C-6635 A-9463 24 Fet a SS. Ten. Rigau Tib. Barnosell  preu 30 pts
La modesteta maca Bonaterra Jaume Barcelona Mb   29.30 Regal-Record k-1904 DK-8162 54 Feta SS. Grav. Viva tonal. Ten. J. Coll
La modisteta maca              (N) Bonaterra Jaume Montgrins Exc ten 28-29 Odeon TTC So-5266 182.529 43 Fet a Bcn. TTC, Veroton. Ten. L. Cotxo?
La molinera de Flassà Juncar Antoni Barcelona Exc   27-29 Gramofono 260944 AE-1108 32 Bcn. Gram.SAE. 
La Moreneta de l'Ampordà (sic) Rgau Pere Montgrins Exc cob 6 Gramophone S-184 GC-60-216 27 Fet a Hanover a una cara.  (Fono.Gen.)
La Moreneta de l'Ampordà (sic) RIgau Pere Montgrins MB   1.906 Gramophone   G-2-60216 40 A una cara fet Hanover. Toca P.Rigau.
La muerte del monaguillo  ( I ) Nicolau / Verdaguer Orfeó Català MB Cantada 29 Voz de su amo CJ-1851 AB-407 47 Fet a Barcelona
La muerte del monaguillo  ( II ) Nicolau / Verdaguer Orfeó Català MB Cantada 29 Voz de su amo CJ-1850 AB-407 47 Fet a Barcelona
La nena de Puigcerdà Xicola Pere Barcelona B ten 26-28 Regal   RS-415 5 Ten. A. Martí
La nena de Puigcerdà. Fornells F. Bcn-A.Martí Exc ten* 1.930 Regal (viv.ton.) k-1866 DK-8124  52 Fet a SS.  Ten. A. Martí
La nevada Rigau Pere Pral Bisbal Exc tib  4.6 Gramophone 7015-F 60.531 26 Fet a Hanover a una cara. Ten A. Martí.
La nit de l'amor   (1.901) Morera  E. Peralada Mb   16.18 Gramófono X-50232 50.232 49 Reedic d'un Zonophone. Segur
La nit de l'amor   (1.901) Morera E. Montgrins A   20-22 Odeon SO-695 100.973 5  
La nit de l'amor   (1.901) Morera Enric Barcelona EXC   27-29 Gramofono 2-260.578 AE-1894 24 Bcn Gramfono.SAE.
La nit de l'amor   (1.901) Morera Enric Pral Palafrugell Exc   1.917 Gramofono 19.172 260.619 29 Bcn Gramofono SAE.
La nit de l'amor   (1.901) Morera Enric Pral Palafrugell MB   17 Gramòfono   260.620 15 No consten els solistes
La nit de l'amor   (1.901) Morera Enric Pral Peralada Exc   1.908 Victor   63.345B 47 Fet a Anglaterra.  (I.T.M.)  Grav. Agost 1.908
La nit de Sant Joan Morera  E. Montgrins Exc   21-22 Odeon  SO-2513 A-139270 49 Importat. Scaner.
La nit de Sant Joan Morera E. Montgrins MB   19-22 Odeon   A-139270 6 Importat. Inter.Talking Machine mb.r.
La nit del amor      (sic) Morera E. No consta B   22-23 Fadas   17.005 10 No hi consten. Es un Fadas..
La nit del amor (sic) Morera E Montgrins MB   25/27 Odeon SO-695 100.973 11 No consten els solistes. Importat
La noia alegre que no sap plorar Serra Joaquim Pral Bisbal. EXC   29-35 Disc Cat. Nord.   Indocument 3 Tib. E. Barnosell
La noia alegre que no sap plorar Serra Joaquim Barcelona-A,Martí EXC   1.930 Regal   RS-891 18 Ten. A Martí
La noia matinera Reynal Josep Pral Peralada Exc ten 18.19 Gramofono   W-260.744 50 Feta a Barcelona
La nostra cuca Juncà Juscafresa Barcelona EXC   51 Columbia CB-30081 R-18146 23 Ten. J. Coll Fet a San Sebastian
La noya de l'Ampurdà (sic) Rigau P. Pral. Bisbal. Exc   1.906 Zonophone   X-50125 44 Import. Scaner 54.
La noya de l'Ampurdà (sic) Rigau Pere Pral Bisbal Exc   1.905 Gramophone 7868 F GC-60257 56 Fet a Hanover 
La parella Gratacós F. Barcelona Exc ten* 30 Regal K-1903 DK-8057 38 Fet a Bcn. Gramofono.Odeon SAE.Tib. Ten. Coll.
La parella Gratacós F. Barcelona Exc   1.930 Regal(viv.ton) K-1903 DK-8057 59  
La pecadora Rigau Pere Pal Bisbal Exc Tbo 1.905 Gramophone 7859-F GC-60251 55 1 cara  diu "COPLA" prem. A Hannover
La penya Casanovas J. Barcelona MB   24.27 Gramòfono 260.987 AE-1400 39 Bcn. Gram.SAE.  Ten. A. Martí? No consta
La perla de Catalunya Rigau Pere Pral Bisbal Exc   1.905 Gramophone 7857 F GC-60249 56 Fet a Hanover 
La petita Angelina Coll Josep Barcelona EXC   45-47 Columbia C-8222-2 A-5185 24 Fet a SS. Ten. Coll  preu 30 pts
La petita Griselda Borràs Ernest Barceloa-A.Martí MB ten** 45-47 Columbia   AJ-13.00 5 Ten. A. Martí
La petita Griselda Borràs Ernest Albert Martí Exc   47 Columbia   AG/13.000 16 Ten. A Martí
La plassa del sol (sic) Morera E. Pral Perelada Exc   30 Regal  K-1.843 DK-8127 45 Fet a SS.  (viva tonal)
La plassa del Sol (sic) Morera Enric Barcelona B   32-35 Gramòfono   AE-3043 15 No consten els solistes
La Plassa del Tiralt            (sic) Vicens J, Xaxu Barcelona A.Martí Exc ten** 30 Regal  K-1822 DK-8163 49 Viva tonal. Fet a SS. Ten. A, Martí
La plassa del Tiralt (sic) Vicens Josep Xaxu Barcelona-A.Marti EXC ten** 30 Regal   K-1892 6 Ten. A. Martí
La primavera  Pujol  F Pral Peralada Exc   12.14 Gramophone 650079 4506 50 BCn. Comp. Francesa del Gramophone.
La primera brotada Canet Genis Pral Bisbal Exc   25.27 Regal 377 RS-373 36 SS. Ten J. Coll Consta
La procesion de San Bartolome Català Antoni Pral Bisbal MB   40 Gramòfono 2-260.748 GY-246 11 Disc reeditat. Comp. Gram. SAE
La processó de Sant Bartolomé Català Antoni Montgrins Exc 25-27 Odeon SO-4579 182.233 27 Fet a Bcn.  Odeon(Tra.Tra.Comp) Fon.Gen,
La processó de Sant Bartomeu Català Antoni Barcelona Exc   29-32 Columbia WK-3148 A-958 25 Consta. Cobla de la Generalitat Ten. J. Coll
La Processó de St. Baromeu Català A, Pral. Bisbal Exc   1.925 Gramòfono 260.814 AE-442 52 Fet a Bcn. El teneora sembla en Coll
La processó que passa Solé J. Mª. Pral. Bisbal EXC   30-34 Gramòfono 2-260.735 AE-2531 17 No consten els solistes
La processor de St. Bartomeu Catalá Antoni Montgrins EXC   25-30 Disc Cat. Nord.   Indocument 3 Disc sense documentació
La pubilla ampordanesa (1.902) Serra Josep Pral Bisbal MB   5 Gramophone   GC.60248 14 A una cara. Fet a Hanover. Ten. A. Martí
La pubilla ampurdanesa Serra J. Antiga Pep EXC   10.12 Aerophone   A-401 52 Fet a França sembla dels anys 10. Dob. Cara
La pubilla ampurdanesa Serra Josep Pral Perelada B   17 Gramòfono   650.075 10 No consten els solistes
La pubilla ampurdanesa Serra Josep Antiga Pep. B   1.913 Pathè Frères   9.774 18 Fra. Dades gravades al disc.No.Fig. l'autor
La pubilla ampurdanesa (sic) Serra Josep Cob. Ampurdanesa Exc   17 Gramofono   650.075 33 Jo cre que es la P. Perelada.
La pubilla de Calafell Carbonell N. Barcelona Exc   26-28 Polydor BK-2942 220012 32 Bcn. Ten. A. Martí
La pubilla de Calafell Carbonell Narcís Barcelona-A.Martí Exc   1.930 Polydor   220.012-B 46 Import. Alemanya. Porta gravat 1.930.
La pubilla empordanesa Serra J. Montgrins EXC ten 20.21 Odeon  SO-1667 A-138607 42 Import . No consten els solistes
La pubilleta Sureda Lluis? No consta Mb   1.91? Prova   x$-753 57 A llapis diu: DESAFINADOS.
La publla Ampurdanesa (sic) Serra Josep Pal Bisbal Exc   1.905 Gramophone 7855-F GC-60248 55 1 cara  diu "COPLA" prem. A Hannover
La punxada d'una rosa Tarridas J.M. Pral Bisbal MB   45-47 Columbia C-8201 A-5234 11 Barnosell  F. Rigau
La punxada d'una rosa Tarridas J.M. Pral Bisbal Exc ten* 45-47 Columbia C-8201 A-5234 28 SS. No consten solistes: Rigau - Barnosell?
La punzada d'una rosa (sic) Tarridas J.M. Pral Bisbal. A   45-47 Columbia C-8201 A-5334 2 Barnosell / Rigau.
La rambla de Figueres Mercader Pere Barcelona B   35-37 Gramòfono   AE-3816 5 Tib. P, Magret
La recuitera Soler J.M. Pral Bisbal Mb   1.906.8 Odeon I.T.M. No const 68.177 57 Importat. Primers discs a dues cares.
La reina de la festa Llenas J, Barcelona Exc ten 28.29 Regal (viv.ton.) k-1057 RS-1147 54 Fet a SS. Grav. Electrica. Ten. A. Martí
La reina de la llar Borguñó Agustí Barcelona EXC   50 Columbia C-8558-2 A-5282 20 Ten. J. Coll 
La reina de les flors Serra Josep Pral Perelada EXC   14-16 Disc Cat. Nord.   Indocument 3 Disc sense documentació
La reina de les flors Serra Josep Barcelona Exc ten 28.29 Gramofono 2-260.594 AE-1936 50 Fet a Bcn. Electric. BJ-896
La reina de les flors. Serra Josep Barcelona MB   30-32 Gramòfono 2-260.594 AE-1936 17 No consten els solistes
La Reyna de les flors (1.902) Serra Josep Pral Perelada EXC   1.906 Gramophone   GC2-60225 13 A una cara. Fet a Hanover.Prim. Grav?
La Reyna de les flors (sic) Serra Josep Pral Perelada A   1.906 Gramophone   GC-2-60225 2 Gravat a una cara. Alemany (Hanover)
La riallera Juanola F. Pral. Bisbal. Exc ten/tib* 27.28 Gramofono 2-260.789 AE-2097 44 Bcn. Gram Sae.  Elec. BJ-1076^
La Riteta  (Cançó catal.) Noel M. No consta B Cant. 24-27 Gramòfono   AE-1200 9 Canta: Mercedes Cerós.
La rondalla Garreta Juli Pal Bisbal Exc   1.905 Gramophone 7012-F GC-60504 55 1 cara  diu "COPLA" prem. A Hannover
La Roser Ventura Pep Antiga Pep. MB   15-20 Pathè Frères   9.765 18 Fra. Dades gravades al disc.No.Fig. l'autor
La Santa espina Morera E No consta MB Cantada 20-25 Odeon SO-2817 153.006 11 E. Vendrell Fet  Bcn  Trans. Trading Cº.
La Santa espina Morera E Montgrins MB   25/27 Odeon SO-702 100.972 11 No consten els solistes. Importat
La Santa Espina Morera E. Barcelona EXC   1.945 Disc Cat. Nord.   Indocument 3 J. Coll?
La santa espina Morera E. Montgrins Mb   27-30 Odeon   182.882 16 No consten els solistes. Cotxo?
La santa espina Morera E. Barcelona Mb   30 Parlophon 76.778 B-25.545 38 Fet a Bcn. Parlophon SAE. 
La Santa Espina Morera E. Pral Perelada Exc   1.912-5 Victor-Record 5385h 63.350-B 57 Angles. Data gravada.1-5-1.912
La santa Espina Morera E. Cobla Catalunya Exc   1.939/42 Voix des nôtres No const DR-586 60 La voix des nôtres (Pirata ) frances.
La santa espina Morera Enric Barcelona EXC   27-29 Gramofono 2-260.577 AE-1894 24 Bcn Gramfono.SAE.
La santa espina Morera Enric Pral Palafrugell B   1.917 Gramòfono   260.620 15 No consten els solistes
La Santa Espina                ( * ) Morera E. Pral Perelada Exc   1.907 Zonophone 5-385-h X-50.225 36 Fet a Alemanya a una cara 
La sardana de les monges (1.919) Morera E. Pral Perelada Exc ten 24 Gramofono 260.787 AE-430 45 Bcn. Gram.Sae. Acustic
La sardana de les monges (1.919) Morera Enric. Barcelona Exc   29-32 Columbia WK-3140 A-958 25 Consta. Cobla de la Generalitat Ten. J. Coll
La sardana de les monjas  Morera Enric Pral Bisbal Exc   1.943 Gramófono BJ-1828^ GY-265 60 Reedicions
La sardana del vi. Ll.Clarà/J.M.Sagarra No consta B cant. 24-26 Odeon SO-3854   4 Canta E. Vendrell
La sardana dels follets Cantó Josep Barcelona EXC   30 Parlophon 76.293 B-25364 21 Fet a BCN. Parlophon S.A. ten. J.Coll
La segadora Seguro Antoni Pral Palafrugell EXC   15-16 Gramophone S-19087-U 260604 22 Fet a França
La segadora Xaxu (Vicens J.) Montgrins Mb   16.18 Odeon SO-691 A-135.652 42 Import. No consten els solistes. 2ª cara PV. 6 pts
La serra del Cadí Castells Ricard Barcelona-A.Martí Mb ten*  1.930 Regal K-1901 DK-8179 46 Fet a SS. Grav. "viva tonal".
La serra del Cadí Castells Rocard Barcelona B ten** 1.930 Regal   DK-8179 9 No consten els solistes
La serra del Montgrí. Bou V. Els Montgreins Exc   1.917/8 Odeon (ITM)     No const A-138.143 60  
La somrienta Bou V Montgrins Exc   23.24 Odeon SO-697 100.976 59 Es una reedicio descarada
La somrienta Bou Vicenç Montgrins A   14-16 Odeon   A-135725 1 Gravat a Anglaterra
La somrienta Bou Vicenç Montgrins MB   16-18 Odeon   A-135.726 4 No consten els soliistes
La somrienta             (1.914)  (*) Bou V Montgrins Mb   14.15 Odeon (ITM) SO-697 A-135726 49 Fet a França. Scan
La somrienta       (1.914)  ( * )? Bou V. Montgrins EXC   14.16 Odeon I.T.M. SO-697 A-135.726 42 Import . No consten els solistes
La sureda fosca Bonaterra Jaume Montgrins EXC   26 Odeon SO-3930 102.087 19 No consten els solistes. Cotxo?
La tarongina Soler J.M. Pral. Bisbal MB   6.8 Odeon   41901 6 Importat. Inter.Talking Machine mb.r.
La tarongina Soler J.M. Pral Bisbal Exc   6.8 Odeon (ITM) XS-798 41.902 56 Import.
La trova del grallaire Vallespí J. Montgrins Exc   14 Odeon (ITM)mbh   A-135.654 22 Impor.Fet per I Talking Macine. No te Nº disc
La única (sic) Saderra Josep Girona EXC tib** 29-31 Disc Cat. Nord.   Indocument 3 Disc sense documentació
La vaca cega Juncà A. Barcelona Exc   1.925 Gramófono 260.873 AE-174 52 Fet a Bcn. 2n. Nº disc Bm 495
La Vall Roig Vergés Amadeu Pral Bisbal MB ten 18.22 Gramófono No const W-260.647 28 Bcn. Gramofono SAE. Ten. A. Martí
La veu del seu amo Aguiló Josep Barcelona Exc   1.925 Gramófono 260.934 AE-1097 57 Fet a Bcn. Gramof. SAE.
La viola d'or Saderra Josep Barcelona Exc   23.24 Odeon SO-3427 101.180 58  Darrers Odeons Importats.
L'Alba                     (*)  (1.914) Bou Vicens Montgrins EXC tib** 14-15 Odeon SO-688 A-135.749 12 Importat.
L'Alba                     (1.914)   ( * )  Bou V Montgrins Exc   14.15 Odeon (ITM) SO-688 A-135.749 53 Import. Ninfa i llac. A colors
L'Alegria del poble         (1.912) Bou Vicenç Montgrins Exc   20-22 Odeon SO-793 100.981 27 Importat. Fon. Gen. Tenora de so rar.
L'al-legre primavera      (sic) Obiols Angel  Barcelona-A.Martí Exc   30 Regal K-1056 RS-975 38 Fet a Bcn. Gramofono -Odeon SAE. Electric
L'al-legre primavera   (sic) Obiols A.  (mossen) Barcelona Mb   27 Regal K-1056 RS-975 41 Fet a SS. Ten. A. Martí
L'Ampurdà  (sic)  1.908) Morera Enric Antiga Pep. B   15-20 Pathè Frères   9.772 18 Fra. Dades gravades al disc.No.Fig. l'autor
L'Ampurdà  (sic)  1.908) Morera Enric   (N) Antiga Pep. B   20-23 Pathè 2116 12.702 21 Fet a S-S. Va a 80 rpm. Caract. Pathè
L'anell de prometatge     (1.913) Bou V. Montgrins Exc   R22.23 Odeon SO-690 13.906 51 Reeditat: orig. A.135.751 SO-690
L'anell de prometatge    (1.913) Bou. V. Montgrins Exc   16-18 Odeon SO-690 100.967 52 Import. Reeditat. Carat. No correspon a època.
L'anell de prometatge (1.913) Bou Vi. Pral. Peralada Exc   14 Gramophone 18.500 260.584 54 fet a Bc. Compa. Francesa Gramo de Barcelona.
L'anell de prometatje (sic) Bou Vicenç Pral Perelada MB   24 Gramòfono   AE-370 4 No consten els solistes
L'anell de prometatje (sic) Bou Vicenç Montgrins A   20-22 Odeon SO 690 13,907 2 No consten els solistes
L'anell de prometatje (sic)1.913 Bou V. Montgrins Mb   16.18 Odeon SO-690 A-135.751 42 Import. No consten els solistes. 1ª cara PV. 6 pts
L'anis del tigre Aguiló J Barcelona Exc ten** 1.924 Gramófono 260.870 AE-173 58 Gravada sols una caral, l'altra repe
L'anis del tigre Aguiló J. Barcelona B    26.27 Gramòfono 2-260.870 AE-173 38 Fet a Bcn. Gramofono SAE.Ten. A. Martí
L'anis del tigre Aguiló Josep Barcelona MB ten/tib   22-24 Gramòfono   AE-173 1 No consten els solistes.Però es A.Martí
L'antiga cançó Vinyals J. Pral. Bisbal. Exc   25 Gramofono 260967 AE-1342 44 Bcn. Gram Sae. 
L'aplec de Caldetes Coll Josep Barcelona Exc ten/tib 47 Columbia CC-721 AG-13.014 26 Tenora solista: J. Coll
L'aplec de l'amor Farràs F. Barcelona Exc   1.928 Regal (viv.ton.) K-1048 Rs-919 56 Fet a SS: viva tonal. Ten. A. Martí
L'aplec de Sant Maurici Duran Joan Barcelona MB ten** 24.26 Regal-Record K-221 RS-291 39 Ten. A. Martí Disc importat.
L'aplec de Sant Maurici Duran Joan Barcelona Exc ten* 25.26 Regal-Record K-221 RS-291 59  
L'aplec de St. Ferriol Carbonell N. Barcelona Exc   28.29 Regal (viv.ton.) k-1058 RS-1147 54 Fet a SS. Grav. Electrica. Ten. A. Martí
L'aplech Roig Vergés Amadeu Pral Bisbal MB   18.22 Gramófono No const W-260.646 28 Bcn. Gramofono SAE. Ten. A. Martí
L'arbre sagrat Morera/Guanyabens Fontbernat  MB Cantada 27 Odeon SO-7093 203.317 47 Fet a Bcn per T.T.C. Grav. Elec. 100 Homes de..
L'arc de Sant Martí. Rigau Pere Montgrins MB   25-30 Disc Cat. Nord.   Indocument 3 Disc sense documentació
Las campanas de Gerona Paulí Narcis Barcelona-A.Martí. A ten* 30 Regal K-1887 RS-1494 1 Ten. A. Martí
Las campanas de Gerona Paulí Narcis Barcelona-A.Marti EXC ten* 30 Regal K-1887 RS-1494 8 Ten. A. Martí
Las dugas gitanas          (sic) Serra Josep Antiga Pep B   15-20 Pathé Frères 12.718 2121 30 Discos Pathé dificils de restaurar. Ull inici sardana
Las hojas secas  (1909) Morera/Guimerà Orfeó Català B Cantada 1.928 Voz de su amo CJ-1063 AB-270 47 Dir. LL. Millet . Segona car defec.
Las nenas de Ripoll Serra Josep Pral Perelada ??? Mb   1.914 Gramophone dobl.cara 650.078 46 Bcn. Final Gramophone?, No consta Cobla. D/c
Las nenas de Ripoll  (sic)   (1.904) Serra Josep Pral de Perelada Exc   10.12 Gramophone   VX-50.281 30 Fet a Alemanya a una cara 
L'atmeller Botey A. Barcelona Exc ten  1.925 Gramófono 260.872 AE-174 52 Fet a Bcn. 2n. Nº disc Bm 492
Le menuda entremaliada Manen Joan. Pral Bisbal Exc   18.20 Gramófono   W-260.685 55 Fet a Bcn. Ten. A. Marti. No consta.
L'emigrant Verdaguer/Vives No consta EXC Popcata 1.925 Gramòfono   AA-17 14 Joan Rosich. Dir. Orq. Mtre. Gelabert
L'emigrant Vives A. No consta EXC Popcata 22-25 Odeon   153.327 15 E. Vendrel i cor- Importat
L'Empordà Morera E. Pral Bisbal Exc   1.954 Regal CK-3.854 C-10.225 35 Fet a Bcn. Ten. R. Viladesau. No consta
L'Empordà  (1.908) Morera E. Pral Bisbal. EXC   25.30 Disc Cat. Nord.   Indocument 3 Tib. E. Barnosell
L'Empordà  (1.908) Morera E. Montgrins A   14-16 Odeon   A-135725 6 Importat. Inter.Talking Machine mb.r.
L'Empordà  (1.908) Morera E. Montgrins B   16.18 Odeon I.T.M. Borrat A-135.725 42 Import . No consten els solistes Escaner etiqueta
L'enamorada Grivé Josep Barcelona Exc   30 Parlophon 76.304 B-25.365 41 Fet a Bcn. Ten J. Coll
L'engrescadora Molins Josep Pral. Bisbal B ten 20-23 Fadas   1.303 6 No consten els solistes. A. Martí?
L'engrescadora Molins Josep Pral Bisbal Exc ten* 10.13 Odeon (ITM) XS-1066 68.179 34 Import. Ten. A. Martí. No consta
Les campanes de Girona Paulís N. Montgrins Mb ten 28.29 Odeon (TTC) SO-5262 182.510 42 Fet a Bcn. Ten. No consta es en Cotxo?
Les campanes de Girona Paulis Narciso Montgrins Exc   28.29 Odeon (TTC) SO-5262 182.510 54 Veroton. Fet a Bcn. Ten. Cotxo?
Les caramelles Misteri/Perez  No consta Mb popcat 1.925 Gramofono 263.906 AE-655 46 Fet a Bcn. Gramofono SAE. 
Les cardines Cortacans A. Barcelona Exc   47 Voz de su amo AF-541 2KA-310 31 Fet a Bcn. No consten solistes.
Les dances de Vilanova Toldrà Eduard Barcelona EXC popcat 30-36 Regal kx-326 DKX-1026 26 Fet SS "Viva tonal" Preu 30 pts.
Les Flors de maig Clavé J.A. Orfeó Català Exc Cantada 28 Voz de su amo CJ-2191 AB-460 47 Fet a Bcn. Gram-Odeon SAE. 
Les fulles seques Morera Enric Pral Perelada MB   18-22 Gramòfono   W-260.736 14 No consten els solistes
Les fulles seques Morera Enric Pral Bisbal Exc fis 20-22 Odeon   139.002 34 Import. Ten. A. Martí. No consta
Les fulles seques (1.909) Morera Pral Bisbal Exc   21.22 Odeon No const A-139.001 53 Importat
Les fulles seques (1.909) Morera E Pral Bisbal MB   20-22 Odeon A-139.001 139.001 11 No consten sol .Es  A. Martí Dades OK.
Les fulles seques (1.909) Morera E. Pral. Bisbal. Exc   20.22 Odeon No consta A-139.001 43 Import. Etiq color+nimfa+Odeon No ITM
Les ninetes de Blanes Vicens Josep Xaxu Girona B   32-36 Gramòfono   AE-3512 5 Tib. Vilallonga
Les noces de la Pubilla Vinyals Joan Pral. Bisbal EXC   26 Odeon   102.093 19 No consten els solistes. Barnosell i J. Coll?
Les noces de las pubilla Vinyals J. Pral. Bisbal. Exc   22.24 Odeon (TTC) SO-3951 102.094 44 Bcn. T.T.C. Segurament primers TTC.
Les noies de Figueres Pi Pascual Josep Barcelona-A.Martí Exc ten 1.930 Polydor 2941 Bk 220.011-B 46 Fet a Bcn. Scaner. Prohibit exportar.
Les noies de la costa Vicenç J. Xaxu Montgrins B   27-29 Odeon Eti. Blava 182.058 19 No consten els solistes. Cotxo?
Les noies de la costa Xaxu (J. Vicens) Montgrins Mb   28 Odeon (ITM) SO-4339 182.057 41 Fet a Bcn. Odeon TTC. Ten. Cotxo. No consta
Les noies de la Torrassa Ventura Tort J. Barcelona Exc   45-47 Columbia   A-5183 31 Fet a SS. Ten. Sol. J. Coll
Les noies de Prat de Molló Juncà Antoni Montgrins Exc   20-22 Odeon SO-3146 A-139.801 26 Impor. Signa "Xaxu" sol. Preu 8 pts
Les noies de Prats de Molló Juncà Antoni Pral. Bisbal B   20-21 Gramòfono   AE-69 9 E. Barnosell / A. Martí
Les noies del Prat de Molló Juncà Antoni Pral Bisbal. MB   20-21 Gramòfono   AE-69 4 No consten els solistes
Les noies garriguenques Riumalló F. Barcelona Exc   30 Regal K-1893 DK-8092 31 Fet a SS. No consten solistes. Es en Coll
Les trois tambours          (sic) Popular Pral Perelada Exc   9.11 Zonophone 5394h X-8032 56 Import. Diu Canç. Popular francesa
L'espill de l'agulla  (1.951) ( * ) Tarridas J.M. Barcelona Exc   1.951 Columbia C-6519-4 V-9464 22 Fet a SS. Ten. J. Coll
Levantina (sic) Bou Vicens Pral Bisbal MB   40 Voz de su amo BJ-1819 GY-320 11 Gramofono-Odeon SAE.
L'hereu Escampa Parramon Ramon Albert Marti B ten  43 Voz de su amo   GY-555 9 Ten. A. Martí
L'hereu escampa Parramon Ramon Albert Martí Exc   45-46 Voz de su Amo OKA-626 GY-555 22 Fet a BCN. Comp. Gramofono-Odeon SAE.
L'hereu i la pubilla Toldrà E. Barcelona Exc   23.24 Gramófono 260867 AE-153 49 Fet a Bcn. Ten:  No consta.
L'heroi Fornells Francesc Pral Bisbal Exc   45-46 Columbia C-6.637 A-5.073 34 SS.Ten F.Rigau Tib. Barnosell consta
L'hostal de la Peira Toldrà Eduard Barcelona B   24.27 Gramòfono 260.988 AE-1400 39 Bcn. Gram.SAE.  Ten. A. Martí? No consta
Lina Marí Albert Albert Martí EXC ten** 46-47 Columbia C-6567-2 A-5055 23 Fet a San Sebastian
Lina Marti Albert Albert Marti MB ten** 45 Columbia   A-5055 7 Ten. A. Martí
L'Infantona    (sic)              ( T ) Sans Emric Pral Bisbal B   18.20 Odeon SO-1551 A-138.493 51 Tallada Diam. Inter petit Scan 176 Import
Liseta Xicola P. Barcelona Exc ten  26-28 Regal 217 RS-289 32 Fet a SS. Ten. A. Martí
Llàgrimes del poble. Viladomat Masanes Desconeguda Exc     Gramòfono BJ-1.809 AE-2.725 41 Disc de Vila (Aspe)
Llevantina Bou V Barcelona Exc   23.24 Gramófono 260866 AE-153 49 Fet a Bcn. Ten. A.Martí. No consta.
Llevantina Bou V. Pral Bisbal EXC   40 Voz de su Amo BJ-1819 GY-320 23 Fet a Bcn.Cmp.Gramo.-Odeon SAE.Reeditat
Llevantina Bou Vicenç Barcelona EXC ten** 34 Columbia   V_995 8 Ten. J.Coll
Llevantina Bou Vicenç Pral Bisbal. MB   30-32 Gramòfono   AE-2611 1 No consten els solistes.
Llevantina Bou Vicenç Pral Bisbal. B   22 Odeon SO2746RV A-139.520 4 No consten els solistes
Llevantina                       (1.922) Bou Vicenç Montgrins Exc   28 Odeon SO-5270 182.530 27 Fet a Bcn.  Odeon(Tra.Tra.Comp) Fon.Gen,
Llevantina                      (1.922) Bou V. Pral. Bisbal. Exc   22.23 Odeon SO-2746 A-139.519 43 Importat, No T.T.C. Fet scaner.
Llibertat Bosch G. Montgrins Exc   21.22 Odeon  SO-3145 139.811 51 Import. No porta "A" davant  Nº. Catal.
Llicorella Garreta Juli Pral. Bisbal MB   27-29 Odeon S0-4576 182.251 17 No consten els solistes
Lliri blau               (1.927)  ( * ) Bou V Montgrins Mb   1.927 Odeon (TTC) WS-4095 182.023 59 WS equival a SO? Sembla que sí
Lloro por ti (sic) Ventura Pep Montgrins EXC Ten** 29-30 Odeon   203.661 13 No consten els solistes
Lluïsa Font Palmarola J Barcelona-A.Martí Exc ten** 1.930 Regal K-1870 DK-8056 46 Fet a SS. Grav. "viva tonal".
Lluïsa Font Palmarola J. Albert Marti MB ten** 45 Columbia   A-5000 7 Ten. A. Martí
Lluna de mel Mercader (Tano) Girona Exc ten/tib 30 Gramófono BJ-1765 AE-2442 55 Fet a Bcn. Ele. Tibl. Vilallonga.
Lluna de mel Mercader Andreu Cobla Girona Exc   52-55 Voz de su amo 2-260698 AE-2442 33 Bcn. Gram-Odeon Sae.
Lluna de mel Vallespí  Joaquin Montgrins Exc ten 24.25 Odeon SO-3382 101.137 58 Darrers odeons importats.
Lluna plena Toldrà Eduard Barcelona EXC   30 Parlophon 76.308 B-25363 21 Fet a BCN. Parlophon S.A.
Lluny Casals E. Pral. Bisbal Exc   18.20 Gramófono s-20.139 W-260.696 58 Fet a Bcn. Gramofono SAE. 
Lo cant del pastoret Vicens J. Xaxu Antiga Pep Mb   13 PATHÈ 12.508 9.753 48 Primers Pathès gravats a França. (sc) Veu
Lo cant dels aucells Garreta Julio Pral. Bisbal EXC   1904-6 Gramophone   60.317 9 A una cara. Fet a Hanover.
Lo despertar de la pastora (10) Bou Vicenç Montgrins Exc   20-22 Odeon SO-708 100.984 27 Import.Fon. Gen.
Lo foch  de la Bisbal      (sic) Agramont A. Pral Bisbal Exc   1.905 Gramophone   GC-60.505 48 Fet Hanover, 1 cara. No consta autor. (sc)
Lo plor d'un  angel Rigau Pere Pral Bisbal Exc   1.905 Gramophone 7011 F GC-60503 56 Fet a Hanover 
Lo plor d'un ángel            (sic) Rigau Pere? Pral Bisbal Exc   1.906 Zonophone   X-50501 48 Fet a Hanover 1  (sc)
Lo que vegé la lluna (sic) 1.919 Blanch Reynal J. Pral Perelada Exc   32-35 Gramofono 260.844 AB-36 29 Gramofono-Odeon SAE.
Lo que't diria (sic) Godes Pascual Barcelona-A,Martí EXC ten* 30-31 Odeon   181.122 18 Ten. A Martí
Lo toc d'oració         (sic) Ventura Pep Peralada Exc ten* 18.20 Gramófono 650077 AG-12 49 Fet a Bcn.
Lo toc d'oració  (sic) Ventura Pep Antiga Pep. B   15-20 Pathè Frères   9.765 18 Fra. Dades gravades al disc.No.Fig. l'autor
Lo toch d'oració Ventura Pep Pral de Perelada Exc ten 8.10 Gramophone   V-50.268 30 Fet a Alemanya a una cara 
Lo toch d'oració (sic) Ventura Pep Pral Perelada EXC   17 Gramòfono X6-50077 65007 20 Un disc amb amtriu i numero direferent
Lo toch d'Oracó. Ventura Pep Pral Perelada MB   16 Gramòfono   650053 9 No consten els solistes
L'oreig entre els pins        (1.934) Serrat Ramon Barcelona Exc   34-36 Odeon XXS-8787 173.505 25 Gram-Odeon SAE. Reeditat. Preu 35 pts. &30
Los jilgeros                 (sic) Cortacans Antoni Barcelona B   45-50 Voz de su amo   AF-541 14 No consten els solistes
Los jilgueros  ("Les cardines") Cortacans Antoni Pral. Bisbal B   41* Voz de su amo   AF/541 16 No consten els solistes. Son reedicions
LOS SEGADORES Gelabert Arran. No consta cant    25-30 Gramòfono   W2-62232 6 Canta Inocencio Navarro
L'ovella perduda Pi J. Albert Marti MB   47 Columbia   AG-13003 7 Ten. A. Martí
Mainada Morera E. Pral. Bisbal. Exc   28.29 Gramofono 2-260.826 AE-2773 43 Bcn. Gram.sae. BJ-1827^
Mainada Morera E. Barcelona B   32-34 Gramòfono   AE-3464 5 No consten els solistes. A. Martí?
Mainada Morera Enric Pral Perelada Exc   33.34 Camden N.J.   Voice 63352 29 Marca de Victor T.I.M. (RCA) Socia de gramofono.
Mainada Morera Enric Pral Perelada EXC   21* Gramòfono   AE-215 13 Importat.
Mainada Morera Enric Pral Perelada MB   14 Gramòfono X-50287 50287 20 Un disc amb amtriu i numero direferent
Manlleuenca  (1.951) ( * ) Tarridas J.M. Barcelona EXC   51 Columbia C-8217-2 A-5235 20 Ten. J. Coll 
Manresana Manén J, Barcelona Exc   34-36 Odeon XXS-8784 173.505 25 Gram-Odeon SAE. Reeditat. Preu 35 pts. &30
Manresana Manen J. Barcelona Exc sar 40 Odeon  xxs-8784 173.505 47 Fet a Bcn. Gramofono SAE. 
Mar blava Serra Joaquim Barcelona Exc ten 30 Parlophone 760.640 B-25.513 54 Fet a Bcn. Grav. Elec. Ten. J. Coll
Mar de chaloc     (sic)  (1,928) Bou Vi. Pral. Bisbal Mb   28.29 Gramofono BJ-1793 AE-2607 54 Fet a Bcn. Electric. Ten. F. Rigau?
Mar de Chaloc  (sic) (*) 1.928 Bou V. Montgrins Exc ten 28.29 Odeon TTC SO-5273 182.565 43 Fet a Bcn. TTC, Veroton. Ten. L. Cotxo?
Marche  espagnole Ibo Gotos Guard.Republicana Exc marxa   Gabriel Parés   2048 51 Disc francés. Scan.184. 
Margaridó Saló Emili Pral Bisbal Mb   30 Regal K-1.880 DK-8.058 35 Fet a SS. Barnosell/F.Rigau.
Margaridó Saló Emili Pral Bisbal Exc   1.930 Regal K-1880 DK-8058 47 Viva tonal. Fet a SS. Ten. F. Rigau
Margaridó Zamacois Joaquim Barcelona EXC   30-35 Gramòfono BJ-2985 AE-3091 12 El Nº disc correspon a La Voz de su Amo
Margaridoia capriciosa Pujol F. Pral Perelada Mb   18-20 Gramofono   W-260.739 33 Bc. Gramofono SAE.
Margarita (sic) Vicens Xaxu Pral. Bisbal MB   20-23 Fadas   1.305 10 El tenora es l'Albert Martí. 
Mari Rosa Serra Joaquim Barcelona Exc   24.26 Regal-Record K-93 RS-177 38 Import. Ten A. Martí. Consta
Mari Rosa  (sic)  (1.925)    (*) Serra Joaquim Barcelona Mb   26.27 Regal-Record K-94  RS-177 25 No cons fet a Esp. Preu 20 pts.Ten. A. Martí
Maria Rosell Ramon Barcelona B ten    24 Gramofono 260.874 AE-194 24 Bcn Gram.Odeon SAE. Preu: 16 pts
Maria Rosell Ramon Barcelona Exc ten** 24 Gramofono -260874 AE-194 53 Ten. Es l'Albert Martí.  (BI.516) gravat al disc.
Maria Rosell ramon Barcelona Exc ten 32-35* Voz de su amo 260874 AE-194 32 Bcn.  Garmo. SAE. Ten. A. Martí?
Maria     Rosell Ramon Barcelona B ten*  24 Gramòfono 260.874 AE-194 39 Bcn. Gram. SAE. Ten.  Es l'A. Martí. No consta
Maria                           1.923) Bou Vicenç Montgrins Exc   24.27 Odeon No const 101.131 28 Bcn. No consta  (T.T.C.)
Maria                         (1.923)  (*) Bou V Montgrins Exc tib 23 Odeon  SO-3050 A-139.750 50 Importat.  Scaner.
Maria Amalia Mas Ros F. Barcelona EXC   51 Columbia CB-30079 R-18099 23 Ten. J. Coll Fet a San Sebastian
Maria Carme Cohi Grau A. Albert Marti MB ten** 45 Columbia   V-9392 7 Ten. A. Martí
Maria Carme Cohí Grau A. Albert Martí Exc   1.945 Columbia C-6570 V-9392 60 Ten: Albert  Martí
Maria de les trenes Saderra J. Barcelona EXC   51 Columbia CB-30046 R-14999 23 Ten. J. Coll Fet a San Sebastian
Maria de les trenes Saderra Josep Barcelona D   1.951 Columbia   R-14999 2 Ten. J. Coll
Maria de les trenes Saderra Josep Barcelona Exc   51 Columbia   R/14999 16 Ten. J.Coll
Maria de les trenes Saderra Josep Barcelona EXC   25-30 Disc Cat. Nord.   Indocument 3 Disc sense documentació
Maria Lluïsa Mercader Eduard Girona MB tib*** 32-36 Gramòfono   AE-3464 5 Tib. J. Vilallonga
Maria Lluïsa Paulí Narcia Pral. Bisbal. Mb ten* 29.30 Gramofono 2-260.761 AE-2609 44 Fet a Bcn. Gram. Sae.  Elect.
Maria Lluïsa Paulís N. Montgrins Exc ten** 1.929 Odeon (TTC) SO-5269 182.564 58 Veroton. Fet a Bcn. Ten. Cotxo?
Maria Lluïsa Paulis Narciso Pral. Bisbal B   28.29 Gramofono BJ-1801 AE-2609 54 Fet a Bc. Grav. Elec. Ten. F. Rigau?
Maria Mercè Boix J.M. Pral. Bisbal EXC   45 Columbia C-6633 V-9381 17 Barnosell / Rigau Fis. LL. Juanals
Maria Mercè Boix J.Maria Pral Bisbal. B Fis* 45 Columbia   C-6634-2 1 Sol. Barnosell/Rigau fis. Jaunals.
Maria Rosa Lloret Carles Barcelona MB ten* 28 Regal 319 RS-837 24 Fet a SS. Ten. A. Marí
Maria Rosa Lloret Carles Barcelona Exc ten** 24.26 Regal 319 RS-387 39 Import. Ten. A. Marti
Maria Rosa                (1.924) (*) Serra Joaquim Barcelona Exc ten* 24.25 Regal-Record K-94 RS-177 55 Ten. A.Martí.
Mariagna Bou Vicenç Barcelona EXC ten* 29-30 Odeon SO-6420 182.895 24 Ten. Coll Bcn. Intern. Talking  Machine
Marinada Perez Moya Barcelona B   30-32 Parlophon   P-43549-1 4 Corals   Montserrat
Marinada Perez Moya Barcelona B cant. 1.931 Voz de su amo   AB-658 1 Orfeó Català. Ten. J. Coll
Mariona Toldrà E. Barcelona Mb   24 Gramofono 260878 AE-858 32 Bcn. Gramof. SAE.  Ten. A. Martí?
Mariona Toldrà Eduard Barcelona ? Exc ten** 24 Gramòfono Bm-491 AE-858 41 Disc de Vila (Aspe) Sembla l'A. Martí
Matí de primavera           (1.928) Bou V. Pral. Bisbal. Exc   28.29 Gramofono 2-260.790 AE-2654 43 Bcn. Gram.sae. BJ-1806^ Elec.
Matí de primavera  ( * ) 1.928 Bou V. Montgrins Exc Ten*  28.29 Odeon TTC SO-5274 182.565 43 Fet a Bcn. TTC, Veroton. Ten. L. Cotxo?
Matinada Garreta Juli Pral Bisbal Exc ten* 54 Regal CK-3.848 C-10.233 35 Fet a Bcn. Ten. R. Viladesau. No consta
Matinada Guanter Pau Pral de Perelada Exc   45-47* Columbia   V-9433 30 Fet a S.S. No consten solistes.
Matinada Guanter Pau Pral Perelada Exc   29.30 Regal K-1847 RS-1497 44 Fet a SS. Viva tonal. Abans fusió.
Matinada santpolenca Vives Amadeu Barcelona EXC   26 Odeon SO-3993 102.131 19 No consten els solistes. Semba A. Martí
Maynada (sic) Morera Antiga Pep Mb ten 13 PATHÈ 12.507 9.753 48 Primers Pathès gravats a França. (sc) Veu
Melangia Tarridas J.M. Pral Bisbal EXC   45-47 Columbia CC-714-2 AG-13013 21 Feta SS. No te disposit. D'inci o rivet
Melangia Tarridas J.M. Pral Bisbal Mb ten 1.930 Regal K-1076 RS-1116 48 Grav. Viva tonal. Tib. Barnosell (sc Scaner)
Merceneta Camós Lluis Pral Bisbal Exc   15.18 Odeon   41.903 35 Importatde França. Ten. A. Martí /Barnosell
Merceneta Camós Lluis Pral. Bisbal Exc   6.8 Odeon (ITM) xs-799 41.903 49 Impor. Disc fora mida. Titols invertits.
Merceneta        Bou Vicenç Montgrins B ten** 21-25 Odeon SO-3379 101.134 4 No consten els solistes
Merceneta                     (1.924) Bou V Montgrins Mb   1.927/8 Odeon (TTC) WS-4094 182.003 58 No verotone.  Fet a Bcn.
Misteriosa Vinyals J. Pral. Bisbal. Mb ten** 29.30 Gramofono 2-260.762 AE-2609 44 Fet a Bcn. Gram. Sae.  Elect.
Misteriosa Vinyals Juan Pral. Bisbal Mb   28.29 Gramofono BJ-1802 AE-2609 54 Fet a Bc. Grav. Elec. Ten. F. Rigau?
Montanyenca Morera  E. Peralada Exc   16.18 Gramófono X-50240 50.240 49 Reedic d'un Zonophone. Segur
Montanyes de Mongó. Xaxu (J.Vicens) Montgrins Mb   24 Odeon SO-3377 101.132 53 Darrers odeons importats.
Monte arriba. (Muntanya amunt) Serra Josep Barcelona Exc   40 Voz de su amo cj-2962 AF-538 26 No consten els solistes.Reedició
Montserrat Gravalosa Barcelona B   27 Gramòfono   AE-1663 18 No consten els solistes. Semba A. Martí
Montserrat Pi Pascual Josep Pral Bisbal Exc   46 Odeon SO-9.893 204.170 36 Bc. Ten. F.Rigau Tib. E. Barnosell consta
Montserrat Tarridas J.Maria Pral Bisbal Exc   45-47 Columbia C-8200-2 A-5247 26 Fet a SS. Preu 30pts. Rigau/Barnosell
Montserrat                     (*)? Bou Vicens Barcelona Mb   1.925 Gramófono 260.971 AE-1371 48 Fet a Bcn. Ten. A, Martí. No consta. 
Montserrat  (1.925)               (*) Bou Vicenç Montgrins Exc   25-26 Odeon SO-3665 100.242 29 Import. 
Montserratina Borgunyó Agustí. Barcelona Exc fla 1.948 Odeon XXS-10290 173.515 32 Bcn.Gram,Odeon SAE. Ten. J. Coll
Montserratina Tarridas J.M. Pral Bisbal Exc   49-50 Columbia C-8200-2 A-5247 22 Fet a SS. Ten F. Rigau
Montserratina Vives Amadeu Barcelona EXC   26 Odeon SO-3996 102.134 19 No consten els solistes. Semba A. Martí
Muntanyenca Morera E. Barcelona MB   27-28 Gramòfono 2-260.594 AE-1936 17 No consten els solistes
Muntanyenca  Morera . E. Barcelona Exc ten* 27-28 Gramofono 2-260.593 AE-1936 50 Fet a Bcn. Electric. BJ-893
Muntanyes de Mongó Xaxu (J. Vicens) Montgrins Mb   24 Odeon SO-3377 101.132 41 No const. Fet a Bcn. 
Muntanyes de Montserrat Paulis N. Barcelona-A.Martí Exc ten*  30 Polydor   260007-B 50 Fet a Espanya.
Muntanyes de Montserrat Paulís Narcis Barcelona-A,Martí B  ten 30-32 Polydor   220.007 18 Ten. A Martí
Muntanyes del Canigó Gelabert Arran. No consta cant   25-30 Gramòfono   W2-62232 6 Canta Inocencio Navarro
Neus Juncà Josep Barcelona Exc   41* Voz de su amo   AF/525 16 No consten els solistes.
Nines i ninots Xicola Pere Barcelona B ten* 24.26 Regal-Record K-216 RS-290 39 Ten. A. Martí Disc importat.
Ninó                                    ( * ) RIgau Pere Unió Cassanense B   1.907 Zonophone   X-50-103 36 Fet a Alemanya a una cara 
Nit de festa Tapias Jaume Barcelona Mb   29.30 Regal-Record k-1902 DK-8162 54 Feta SS. Grav. Viva tonal. Ten. J. Coll
Nit de l'amor Morera E. Pral Bisbal Exc ten* 1.954 Regal CK-3.839 C-10.225 35 Fet a Bcn. Ten. R. Viladesau. No consta
Nit de vetlla Gols Josep Pral Bisbal Exc   22.23 Odeon SO-2751 A-139.521 57 Fet en vida de Garreta Importat.
Nit estelada Saderra Josep Pral Bisbal MB   27-29 Gramòfono 2-260.636 AE-2079 11 Bcn Comp. Gram. SAE.
Noches de Andorra Tarridas J.M. Orq. Columbia EXC Vals 45 Columbia C-6621-2 R-14293 23 Ten. J. Coll . Dir. J. M. Tarridas
Noies de la Costa Vicens Josep Xaxu Montgrins Exc   25-27 Odeon SO-4339 182.057 27 Bcn. Fon. Gen. No consta "Tra.Tra.Comp"
Noies garrigenques Riumalló F. Pral Bisbal Exc   25.27 Regal 378 RS-373 36 SS. Ten J. Coll Consta
Nostre ideal                   (1.923) Bou Vicenç Barcelona Exc   27-29 Gramofono 260943 AE-1108 32 Bcn. Gram.SAE. 
Nostres amors Rimbau Artur Montgrins Exc   23.24 Odeon SO-3659 101.246 55 Reed. Darreres discs importats.
Nupcial A.Mestres/ Lamote  No consta EXC Popcata 1.925 Gramòfono   AA-17 14 Joan Rosich. Dir. Orq. Mtre. Gelabert
Nupcial Grignon R.L.(fill) Barcelona Exc   1.928 Regal (viv.ton.) K-1048 Rs-919 56 Fet a SS: viva tonal. Ten. A. Martí
Nuri       (1.926)          (*)   Bou Vicenç Montgrins EXC   26 Odeon SO-3929 102.090 19 No consten els solistes. Cotxo?
Núria Borgunyó A. Barcelona Exc   47 Voz de su amo AF-541 2KA-314 31 Fet a Bcn. No consten solistes.
Núria                               (1.934) Borgunyó Agustí Pral. Bisbal MB   41* Voz de su amo   AF/541 16 No consten els solistes. Son reedicions
Núria    (1.926)         ( * ) Bou Vicenç Barcelona B ten 26-27 Gramòfono   AE-1568 2 Ten. A. Martí?
Ofrena Saló Conrad Pral Bisbal Exc ten* 1.946 Odeon AO-9.714 204.125 35 Fet a Bcn. Barnosell/F.Rigau
Ofrena Vallespí Joaquim Montgrins EXC ten* 28.29 Odeon (TTC) SO-5260 182.590 42 Bcn. Tran.Trad. Com. Ten Cotxo? No consta.
Ofrena a València Serra Joaquim Barcelona EXC ten* 50 Columbia C-8557 A-5282 20 Ten. J. Coll 
On són les oques? Ventura Pep Pral Bisbal Exc   1.927 Odonette   OE-352 35 Fet a Bcn.No consten els solistes.
Ondines de la Muga        (1.918) Bou V Montgrins Exc tib** 18.20 Odeon  13.928 A-138.604 58 Reedidció del 13.928?.
Orfaneta Bou V Montgrins Exc   23.24 Odeon SO-698 100.977 59 Es una reedicio descarada
Orfaneta Bou Vicenç Montgrins B   14-16 Odeon   A-135725 1 Gravat a Anglaterra
Orfaneta Bou Vicenç Montgrins MB   16-18 Odeon   A-135.726 4 No consten els soliistes
Orfaneta                      (1.913) Bou V. Montgrins B   14.16 Odeon I.T.M. SO-698 A-135.727 42 Import . No consten els solistes
Orfaneta                   (1.913)  (*) Bou V Montgrins Mb   14.15 Odeon (ITM) SO-698 A-135727 49 Fet a França. Scan
Otilia  (1.929)            ( * ) Bou V. Montgrins EXC ten 28-29 Odeon SO-5805 182.751 23 Bcn. Tran.T.C. Preu 8.50 pts Ten- Ll. Cotxo
Pastoral Garreta Juli Pral. Bisbal. Exc ten** 27.28 Gramofono 2-260.628 AE-2008 43 Bcn. Gram.sae. BJ-1069^ Elec.
Pastoral Garreta Juli Pral Bisbal MB Ten** 29-31 Odeon   182,201 13 No consten els solistes  (T.T.C)
Pastoral Garreta Juli Pral Bisbal Exc ten** 54 Regal CK-3.850 C-10.233 35 Fet a Bcn. Ten. R. Viladesau. No consta
Pastoral Garreta Juli Barcelona Exc   1.947 Columbia CC-718 AG-13007 60 Ten. J. Coll
Pastorant (sic)  pasturant Seguro Antoni Pral Perelada MB fla* 15-16 Gramophone 18.505 260.587 21 Fet a Alem. Reedició? Dura sols 2.14 m.
Pastoril Saló Conrad Pral Bisbal Exc   48-50 Columbia C-8.194 A-5.224 34 SS. Ten. F.Rigau. Consta
Pàtria Manen Joan Barcelona Exc ten 28 Odeon SO-6.434 182.896 39 Bcn.  Odeon T.T.C. Ten. Coll
Patria jove Marcet A. Pral. Bisbal Exc   1.916 Gramofono 20.141 260.575 54 A una cara la Bisbal a l'altra Perelada. 
Patria meva Paulis Narcis Barcelona EXC   52 Odeon SO-10.790 184.901 24 Fet a Bcn Gram.Odeon SAE.
Patrulla de cosacos Tradicional Ted Heat MB Fox-trot 50-51 Columbia   R-14416 14  
Pel teu amor ( Rosó) Ribas J. No consta MB C,Pop 31 Odeon SO-6728 184.233 12 E.Vendrell (pare) Tran. Tr. Cª 
Pensando en ti Tradicional Ted Heat MB Fox-trot 50-51 Columbia   R-14416 14  
Per Anna Maria Boix J.Maria Cobla Girona Exc ten 55 Regal   C-10.294 33 Gram-Odeon-Regal.  
Per l'espai Casanovas J. Barcelona Exc tib** 30 Regal K-1895 DK-8057 38 Fet a Bcn. Gramofono.Odeon SAE.Tib. Sol. Blanc.
Per l'espai Casanovas J.  Barcelona Exc   1.930 Regal(viv.ton) K-1895 DK-8057 59  
Per paisatges sentimentals. Casanoves (Paxero) Pral Palafrugell Exc Ten/fis 1.916 Gramophone   W-260.606 55 Fet a Bcn. Comp. Franc. Gramoph. Darrers.
Per tu ploro Ventura P. No consta EXC Cantada 20-25 Odeon   153.007 11 E. Vendrell Fet  Bcn  Trans. Trading Cº.
Per tu ploro Ventura Pep Barcelona-A.Martí EXC Ten** 29-32 Columbia   A-9339 13 Ten. A Martí
Per tu ploro Ventura Pep Barcelona EXC ten 30-35 Disc Cat. Nord.   Indocument 3 Ten. J, Coll
Per tu ploro Ventura Pep Peralada Exc ten* 18.20 Gramófono 650053 AG-12 49 Fet a Bcn. Inf. 63.347  Corona  (Victor Angl?)
Per tu ploro Ventura Pep Pral Perelada MB   16 Gramòfono   650053 9 No consten els solistes
Per tu ploro Ventura Pep Pral Perelada EXC   17 Gramòfono 63347 A 650053 20 Un disc amb amtriu i numero direferent
Per tu ploro Ventura Pep Montgrins B ten* 14-16 Odeon   S-135736 6 Importat. Inter.Talking Machine mb.r.
Per tu ploro Ventura Pep Montgrins MB   27-30 Odeon   182.882 16 No consten els solistes. Cotxo?
Per tu ploro Ventura Pep Montgrins EXC ten 14-15 Odeon SO-705 A-135.736 21 Import. Fet per Interna. Talking Macine m.b.h
Per tu ploro Ventura Pep Montgrins MB   18.22 Odeon (ITM)mbh Mateix disc 135.729 29 Odeon (ITM)  Impor,No. Cat. No correlatiu. Red?
Per tu ploro Ventura Pep Pral Bisbal EXC   30 Parlophon   B-25006 15 No consten els solistes
Per tu ploro Ventura Pep Antiga Pep. B   8.12 Pathè Frères   12.606 18 Fra. Dades gravades al disc.No.Fig. l'autor
Per tu ploro Ventura Pep Barcelona EXC   26-28 Regal   RS-183 12 Ten. A Martí
Per tu ploro Ventura Pep Barcelona Mb ten* 27 Regal K-1051 RS-975 41 Fet a SS. Ten. A. Martí
Per tu ploro Ventura Pep Montgrins B ten 29-34 Voz de su amo   BJ-904A 4 No consten els solistes
Per tu ploro Ventura Pep Antiga Pep Exc     New-Phono No const 10010 60 Francés. 2ª cara. Ballable. Pirata frances.
Per tu ploro Ventura Pep Pral. Peralada MB   1.910 Gramophone   (35y) GC-50292     60 Reedició
Per tu ploro Ventura Pep. Barcelona-A.Martí Exc   30 Regal K-1051 RS-075 38 Fet a Bcn. Gramofono -Odeon SAE. Electric
Perelada                        (1.926) Serra Josep Barcelona Exc ten 30-34 Voz de su amo 2-260580 AE-1885 32 Bcn.Gram,Odeon SAE.Reed. Gramofono AE-1885
Perlas i  diamants (sic) Serra Josep Pral Perelada MB   17 Gramòfono   650.075 10 No consten els solistes
Perlas y diamantes Serra Josep Cob. Ampurdanesa Exc   17 Gramofono   650.047 33 Jo cre que es la P. Perelada.
Perlas y diamantes Serra Josep Pral Bisbal Exc   1.905 Gramophone 7862f GC-60.250 35 Fet a França, Ten. A. Martí.
Perquè estàs  trista? Vilaró  Felip Barcelona Exc ten* 24.25 Regal-Record k-102 RS-179 50 Fet a Londres. Scaner.
Pescadors bons catalans Bou Vicenç Barcelona EXC   1.950 Disc Cat. Nord.   Indocument 3 J. Coll?
Pescadors bons catalans Bou Vicenç Pral Bisbal Exc   1.954 Regal CK-3.851 C-10.225 35 Fet a Bcn. Ten. R. Viladesau. No consta
Pescadors bons catalans   (48) Bou Vicenç Barcelona Exc   48 Columbia CB-40047 A-5279 31 Fet a S.S. No consten solistes. Reeditat
Petita Angelina Coll Josep Barcelona Exc   1.947 Columbia C-8223 A-5185 30 Fet a San  Sebastian
Petita Maria Teresa Juanola F. Pral Bisbal Mb   1.930 Regal K-1.878 RS-1.496 35 Fet a Bcn. Barnosell/F.Rigau
Petonet d'amor Rigau Pere Pral. Bisbal MB   1.907 Zonophone   X-50124 9 A una cara. Fet a Hanover.
Pirinenca Matas Cullel Barcelona Exc ten 1.930 Parlophon 76.577 25.516 52 Fet a Bcn.  Ten. J. Coll. 
Pirinenca Matas Cullell Barcelona B   30 Parlophon 76.577 B-25.516 41 Fet a Bcn. Ten J. Coll
Pirinenca Pujol F. Pral Bisbal Exc   18.20 Gramófono   W-260.686 55 Fet a Bcn. Ten. A. Marti. No consta.
Pirineu Vilà J. Maria Pral Bisbal Exc ten/tib 1.946 Odeon AO-9.714 204.125 35 Fet a Bcn. Barnosell/F.Rigau
Plaça del sol                           (N) Vigas J. Pral Perelada Exc Ten*  1.945 Columbia WK-1849 A-5075 29 SS. Reeditat La Perelada plega 1.940.
Placidesa Albert Lluis Girona EXC   55 Regal CK-4009 C-10.296 24 Bcn Gram.Odeon SAE. Preu: 32 pts
Placidesa Albert Lluis Cobla Girona Exc   55 Regal   C-10.296 33 Gram-Odeon-Regal.  
Placidesa Serra Josep Pral Perelada ??? Exc   1.915 Gramofono 650.076 AG-10 46 Bcn. No consta cobla. Reedició?
Placidesa                       (1.908) Serra Josep No consta B   14-16 Gramòfono   650.048 15 Importat.Cosa extranya, no consta la cobla
Plany Puig J. Maria Barcelona B ten* 45-46 Columbia   A-5001 4 J.Coll
Plany Puig J. Maria Barcelona B ten 45-47 Columbia   A-5001 5 Ten. J Coll
Plany Puig Janer J.M Barcelona MB   53 No consta     20  Ten. Coll Dis fet "Anella sardanista
Plany Soler Normand Barcelona A   24 Gramofono 260.874 AE-194 24 Bcn Gram.Odeon SAE. Preu: 16 pts
Plany Soler Normand Barcelona Exc ten* 24 Gramofono -260875 AE-194 53 Ten. Es l'Albert Martí.  (BI.516) gravat al disc.
Plany Soler Normand Barcelona B ten** 24 Gramòfono 260.875 AE-194 39 Bcn. Gram. SAE. Ten.  Es l'A. Martí. No consta
Plany Soler Normand Barcelona Exc ten** 32-35* Voz de su amo 260875 AE-104 32 Bcn.  Garmo. SAE. Ten. A. Martí?
Platja de Sant Salvador Casals Enric Barcelona Mb   30 Parlophon 76.638 B-25.515 41 Fet a Bcn. Ten. J. Coll
Plegaria a la Verge Paulís N. Montgrins Mb ten 28.29 Odeon (TTC) SO-5263 182.510 42 Fet a Bcn. Ten. No consta es en Cotxo?
Plegària a la Verge Paulis Narciso Montgrins Exc ten 28.29 Odeon (TTC) SO-5268 182.510 54 Veroton. Fet a Bcn. Ten. Cotxo?
Plenitud Vallespí Joaquim Montgrins B   27-29 Odeon SO-4342 182.058 19 No consten els solistes. Cotxo?
Poblet Cobigrau A. Albert Marti MB ten 47 Columbia   AG-13003 7 Ten. A. Martí
Pomell de flors Rigau Pere Montgrins Exc   20-22 Odeon SO-5256 182.527 27 Fet a Bcn.  Odeon(Tra.Tra.Comp) Fon.Gen,
Pomell de joventut Mercader Eduard Barcelona Exc ten** 24 Gramofono 260.890 AE-886 25 Gram. SAE. Preu 18 pts. Ten. A. Martí
Pomell de roselles  (1.924)    (*) Solsona Enric Barcelona B ten** 24 Regal-Record K-106 RS-181 39 Import. Ten. A. Martí
Pomells de joventut Mercader E. (Tano) Pral Bisbal Exc   22.23 Odeon SO-2744 A-139.523 51 Ni llac ni TTC.  Import.Darrers Odeons import.
Pomells de roselles               (N) Solsona E. Gilabert Barcelona Exc ten* 26-28 Regal K-106 RS-181 31 Fet a SS. Ten. A. Martí.
Primavera Bonany Joan Pral Palafrugell Exc   1.916 Gramophone   W-260.617 55 Fet a Bcn. Comp. Franc. Gramoph. Darrers.
Primavera Garreta Juli Pral Bisbal EXC   33-35 Gramòfono   AE-2774 18 No consten els solistes
Primavera Mercader E. Barcelona-A.Marti EXC ten** 30 Regal K-1867 RS-1494 8 Ten. A. Martí
Primavera Mercader E. (Tano) Pral. Bisbal Mb ten** 20.22 Fadas A-138.486 2004 58 Reedit. 20/22  SO-1.543  (16/18)
Primavera Mercader Eduard Barcelona-A.Martí. B Ten** 30 Regal K-1867 RS-1494 1 Ten. A. Martí
Primavera Roig Vergés Pral. Bisbal. Exc   18.20 Gramofono   W-260.651 44 Bcn. Gram.Sae. Ten. A. Martí.
Promesos Soler J. Maria Pral Palafrugell Exc ten/tib 1.916 Gramophone   W-260.605 55 Fet a Bcn. Comp. Franc. Gramoph. Darrers.
Prometage (sic) Sureda Lluis? No consta Exc   1.91? Prova   x$-746 57 A llapis diu: DESAFINADOS.
Puig-Graciós Valls Pere Barcelona Exc   29-30 Parlophon 71.027 P-54.586 26 Bcn. Parlopon SA. Ten. Coll. Consta Grav. Electr.
Quan el pare no te pa    (1.946) Blanc Reynal J. Barcelona Exc ten/tib 1.948 Odeon XXS-10290 173.515 32 Bcn.Gram,Odeon SAE. Ten. J. Coll
Quan els ulls parlen Tarridas J.M. Barcelona Exc   1.951 Columbia C-6521-4 V-9464 22 Fet a SS. Ten. J. Coll
Quan era xiqueta Saderra Josep Pral Bisbal Mb   24 Gramofono 260.836 AE-25 36 Bcn.Gram SAE. Ten a. Martí?  Reeditat.
Quan era xiqueta Saderra Josep Pral Bisbal Exc   22.24 Gramófono 260.836 AE-25 28 Bcn. Gramofono SAE. Ten. A. Martí
Record                      ( * ) Barnosell E. Pral Bisbal EXC tib** 47 Columbia C-8195-2 A-5136 23 Tib. Barnosell ten. F. Rigau
Record de Vilafant Comas Carlos Pral Perelada MB ten/tib 30 Regal   K-1844 5 Ten. Sol. J, Vigas. Tib, Pallisera
Recordança  Serra Josep Barcelona Mb   1.925 Gramófono 260.972 AE-1371 48 Fet a Bcn. Ten. A, Martí. No consta. 
Recordant Coll Josep Barcelona EXC ten** 48 Odeon xxs-10291 173.513 21 Fet a BCN. (Gramofono-odeon SAE.)
Recordant Tarridas J.M. Pral Bisbal MB   27 Gramòfono   AE-2032 15 No consten els solistes
Recordant Tarridas J.M. Pral Bisbal MB   27-28 Gramòfono 2-260.635 AE-2032 21 Fet a BCN. (Gramofono SAE.)
Recordant    Tarridas J.M. Pral Bisbal. B ten 27 Gramòfono   AE-2032 1 Ten. Josep Coll. Tib. Barnosell
Recordant (sic) Tarridas J.M. Montgrins Mb ten** 28-29 Odeon TTC So-4344 182.077 43 Fet a Bcn. TTC, No es electric. Darrers acustics
Recordant l'aplec dels orfeons Farró F. Barcelona MB ten 23.25 Regal-Record K-104 RS-180 39 Import. Ten. A. Martí
Recordant l'aplec dels orfeons Farró F. Barcelona Exc ten 25.26 Regal-Record k-103 RS-180 54 Fet a Anglaterra. Ten. A. Martí.
Recordant l'aplec dels orfeons Farró Felix Barcelona B ten* 26-29 Regal   RS 180 1 Ten. A, Martí.
Records de Banyoles Font Josep Montgrins EXC tib** 30-34 Odeon SO-6.330 184.864 24 Bcn Gram.Odeon SAE. Preu: 30 pts
Records de ma terra Serra Josep Pral Perelada ??? Exc ten 1.915 Gramofono 650.048 AG-10 46 Bcn. No consta cobla. Reedició?
Records de ma terra     (1.907) Serra Josep No consta B   14-16 Gramòfono   650.048 15 Importat.Cosa extranya, no consta la cobla
Records de Vilafant (1.948) Comas Carles Barcelona EXC   48 Columbia C-8224-2 A-5248 23 Ten. J. Coll Fet a San Sebastian
Recort  (sic) Barnosell E. Pral Bisbal EXC tib** 27-28 Odeon SO-4577 182.202 24 Bcn. Tran.T.C. Preu 20pts. Tib. Barnosell/Coll 
Recort (sic) Barnosell E Pral Bisbal B tib*** 27-29 Gramòfono 2-260.635 AE-2079 11 Bcn Comp. Gram. SAE.
Recort de Vilafant (sic) Comas Carles Pral Perelada Exc ten 30 Regal  K-1.850 DK-8094 45 Fet a SS.  (viva tonal)
Recort dels tres pins  (sic) Vicens Josep Xaxu Montgrins Exc   20-22 Odeon SO-3148 A-139.802 26 Impor. Signa "Xaxu" sol. Preu 8 pts
Recort d'Olot  (sic) Morera E. Pral Perelada Exc   6 Gramophone   GC-2-60210 45 Fet a Alemanya Hanover  a una cara 
Recort etern   (sic) Carré Francesc Barcelona Exc   26.27 Regal-Record K-93 RS-177 25 No cons fet a Esp. Preu 20 pts.Ten. A. Martí
Recort etern  (sic) Carré Francesc Barcelona Exc   24.26 Regal-Record K-94 RS-177 38 Import. Ten A. Martí. Consta
Recort etern ? Carré F. Barcelona Exc ten** 24.25 Regal-Record K-93 RS-177 55 Ten. A.Martí.No es llegeix be el titol. Anyorança?
Regina de Vallfogona Marti Albert Albert Marti MB ten* 47 Columbia   AG-13002 7 Ten. A. Martí
Remembrança Serra Josep Barcelona MB ten** 30 Odeon SO-10792 184.893 21 Fet a BCN (Gramofono-Odeon SAE)
Repics de campanas (sic) Molins J. Pral Perelada Exc   33.34 Camden N.J.   Voice 63349 29 Marca de Victor T.I.M. (RCA) Socia de gramofono.
Repics de Joia Juncosa R. Albert Marti MB ten** 47 Columbia   A-5153 7 Ten. A. Martí
Resignació Paulis N. Barcelona-A.Martí Exc ten  30 Polydor   260007-A 50 Fet a Espanya.
Resignació Paulís Narcis Montgrins EXC   28-29 Odeon SO-5807 182.751 23 Bcn. Tran.T.C. Preu 8.50 pts Ten- Ll. Cotxo
Resignació Paulís Narcis Barcelona-A,Martí B   30-32 Polydor   220.007 18 Ten. A Martí
Revetlla                (1.919)   ( * ) Bou V. Montgrins Exc   20 Odeon So-2326 A-139088 51 Pvp.8.00pts. Import.  Scan 177.  1ªgravació
Revetlla               ( * )  (1.919) Bou Vicens Montgrins MB   18-20 Odeon   101.003 12 Importat.
Reviure Tarridas J.M. Pral Bisbal Exc ten** 1.930 Regal K-1874 DK-8026 47 Viva tonal. Fet a SS. Ten. F. Rigau
Reviure  (1.929)     ( * )? Tarridas J.M. Pral. Bisbal MB   30 Regal   DK-8026 9 E.Barnosell / F. Rigau
Riallera Juanals F. Pral Bisbal Exc   26.28 Regal K-1.078 RD-892 36 SS. Ten J. Coll Consta
Ric i ploro Ventura Pep Pral Bisbal Exc   1.927 Odonette   OE-353 35 Fet a Bcn.No consten els solistes.
Riteta Pujol Jordi Barcelona Exc   30 Odeon SO-7726 183.507 38 Fet a Bcn. Ten. A, Martí
Riteta Pujol Mateu J. Barcelona Mb   29 Parlophone 76298 22.836 49 Fet a França. Ten. J. Coll
Rocacorba Espeita José Albert Marti MB ten* 45 Columbia   V-9392 7 Ten. A. Martí
Rocacorba Espeita José Albert Martí Exc   1.945 Columbia C-6568 V-9392 60 Ten: Albert  Martí
Romanza de Lorenzo Diaz/Adame/Torrado No consta MB Sarzu. 30 Odeon   184.195 14 Marcos Redondo. Dir. Orq. Mtre Capdevila
Rondalles i cançons Esteva Josep Barcelona MB ten 24.26 Regal-Record K-218 RS-290 39 Ten. A. Martí Disc importat.
Rosa de Follo Lamote de Grignon Pral. Bisbal. Exc   23.24 Gramofono 260.842 AE-35 44 Bcn. Gram. SAE.  
Rosa roja Casanovas J. Barcelona MB ten* 32-34 Gramòfono   AE-3464 5 No consten els solistes. A. Martí?
Rosa roja Casanoves. Paixero Pral Bisbal Exc   1.926 Gramófono 260.953 AE-1246 57 Nº disc BS-1477. Gramf.Sae.
Rosa roja Mercader E. (Tano) Pral. Bisbal. Mb ten 28.29 Gramofono 2-260.825 AE-2773 43 Bcn. Gram.sae. BJ-1824^
Rosada Solà Josep Pral. Bisbal MB   41* Voz de su amo   AF/539 16 No consten els solistes. Son reedicions
Rosas pálidas  (sic)  (1.905) (*) Serra Josep Pral de Perelada Exc   6 Gramophone 5193 GC-60.207 30 Fet a Alemanya a una cara 
Rosina Vilaró Pral Bisbal MB   26 Odeon SO-3932 102.089 19 Disc amb dues cobles diferents. Estrany.
Rosó                              (1,919) Bou V. Montgrins Exc   20.21 Odeon SO-2329 101.006 57 Reedicio de A-139.093
Rosó                        (1.919)   (*) Bou V Montgrins Exc tib* 20 Odeon SO-2329 A-139.091 50 Importat. Scaner
Rosó   (1.929)   ( * )? Tarridas J.M. Barcelona EXC   30 Parlophon 76.300 B-25363 21 Fet a BCN. Parlophon S.A.
Saltironejant Pallisera J. Pral Perelada Exc Tib** 1.930 Regal K-1845 DK-8059 29 Ten. Vigas. Tib. Pallisera. Direc. J Blanc.
Saltironejant Pallisera Josep Pral.Perelada MB tib** 30 Regal   K-1845 6 Ten. J. Vigas Tib.Pallisera
Sanquirsenca (sic) Parramon Ramon Albert Martí Exc   44 Voz de su Amo OKA-628 GY-585 22 Fet a BCN. Comp. Gramofono-Odeon SAE.
Santa espina Morera Enric Pral Palafrugell Exc   1.917 Gramofono 19.173 260.620 29 Bcn Gramofono SAE.
Santa Pau Saderra Josep Pral Bisbal Exc   53 Regal CK-3784 C-10208 33 Bcn. Gram-Odeon-Regal Sae.
Santquirsenca Parramon R. Albert Martí MB   44 Voz de su amo GY-585 12 Ten. A Martí
Sardana Casals Pau Escola de violoncels B Violonc. 30-35 Gramòfono CR-1766) AF-207 17 Escola de violoncels de Londres
Sardana 1ª part Garreta Juli Piano MB piano 30-34 Regal L-2302 LK-4014 17 Piano solista: Blanche Selva
Sardana 2ª part Garreta Juli Piano MB piano 30-34 Regal L-2302 LK-4014 17 Piano solista: Blanche Selva
Sardana de les monges Morera E. Pral. BIsbal EXC ten 40 Voz de su amo   GY-265 8 No costen els solistes
Sardana de les monges Morera Enric Pral Bisbal Exc ten 1.927 Odeon No const 139.000 28 Import.  No consten mes empreses.
Sardana de les monges Morera Enric Pral de Perelada Mb   32.36 Voz de su amo 260.787 AE-430 30 Fet a Bcn.  Gramofono-Odeon SAE. 
Sardana dels promessos  (T) Esquerrà  Adrià Montgrins Mb   12.14 Odeon I.T.M.   138.140 42 Import . No consten els solistes
Sardanes a Mollerusa Capell Josep Barcelona Exc ten* 1.954/5 Columbia   R-18.511 59 Darrers discos a 78 rpm. No consta Nº disc
Sarrianenca Soler J.M. Pral Bisbal Exc   1.906.8 Odeon I.T.M. No const 68.178 57 Importat. Primers discs a dues cares.
Sempre Maig Solé Lluis  Mª. Pral. Bisbal EXC   30-34 Gramòfono 2-260.735 AE-2531 17 No consten els solistes
Sempre per tu Coll Josep Barcelona Exc ten** 1.954/5 Columbia   R-18.511 59 Darrers discos a 78 rpm. No consta Nº disc
Serenata Mercader E. (Tano) Pral. Bisbal. Exc tib*** 22.23 Gramofono 260.852 AE-68 43 Bcn. Gramof. SAE.  Tib. E. Barnosell.
Serra amunt Morera E. Pral Perelada MB   14 Gramophone 18.491 260.553 12 Fet a Fra. No consten els solistes
Serra amunt Morera E. Pral Perelada Exc   14 Gramphone   260.553 45 Bcn. Gramophone francesa. Doble cara scaner
Serra avall Vicens J. Xaxu Montgrins MB   16-18 Odeon   A-135.750 12 Importat.
Serra avall Xaxu (J.Vicens) Montgrins Exc   14-16 Odeon (ITM) AO-689 A-135.750 53 Import. Ninfa i llac. A colors
Serra avall Xaxu (Vicens J.) Montgrins EXC   16.18 Odeon I.T.M. SO-689 A-135.750 42 Import. No consten solistes. Gravo sols una cara
Single amunt Saderra Josep Pral Peralada Exc ten* 13-14 Gramophone   260.569 48 Consta fet  Comp. Fran. Gramophone Bcn (sc)
Soc de Gràcia Tarridas J.M. Barcelona Exc ten 45-46 Columbia C-6513-4 V-9380 22 Fet a SS. Ten. J. Coll
Soc de la Barcelonata Carcellé Antoni Gran Orquestra B cant. 1.950 Columbia   R-14862 2 Canta E. Vendrell
Sóc de la Barceloneta Carcellé A. Barcelona EXC ten* 50 Columbia   A-5110 8 Ten. J.Coll
Sol ixent Toldra E. Pral. BIsbal EXC ten 44 Columbia   V-9342 8 No costen els solistes
Sol ixent Toldrà Eduard Pral Bisbal Exc   1.953 Regal ck-3782 C-10.212 26 Bcn. Gram.Odeon SAE. Ten R. Viladesau  
Solidaritat de les flors Ricard Lamote Pral. Bisbal MB ten** 20-23 Fadas   1.305 10 El tenora es l'Albert Martí. 
Solitud Tarridas J.M. Albert Marti B ten 43 Voz de su amo   GY-555 9 Ten. A. Martí
Solitud Tarridas J.M. Albert Martí MB   45-46 Voz de su Amo OKA-627 GY-555 22 Fet a BCN. Comp. Gramofono-Odeon SAE.
Solitud                            (1,917) Bou V Pral. Bisbal Exc   20.22 Fadas A-138.491 2005 58 Reedit. 20/22  SO-1.546  (16/18)
Solitut Bou Vicens Pral Bisbal MB   22 Odeon A-138.491 13.936 11 No const. Sol. A.Martí. Dades disc OK.
Solitut (sic) Bou Vicenç Pral Bisbal. TALL   20-23 Odeon   A-138491 4 No consten els solistes
Somni Puigferrer M.S. Albert Marti MB   47 Columbia   A-5153 7 Ten. A. Martí
Somni dols (sic) Garreta Juli Montgrins EXC Fla. 1.907 Zonophone   X-50.201 42 Fet a Hanover 1 cara Fla. P. BARRETÓ
Somni gris Garreta Juli Montgrins Exc   1.905 Zonophone   X-50.180 48 1 cara "Copla".  Fet a? Scaner. Dir Rigau.
Somniada Carbó Eliseu Antiga Pep Mb   13 PATHÈ 33.442 12.504 48 Veu anuncia una sardana diferent. Què passa?
Somnis Garreta Juli Pral Bisbal Exc   29-31 Gramofono 2-260.630 AE-2019 26 Bcn. Gram,SAE. No solistes. Preu 20 pts. Reedi.
Somnis Garreta Juli Pral. Bisbal MB   30 Gramòfono 260.630 AE-2019 17 No consten els solistes
Somnis d'amor Bou Vicenç Montgrins B   17-20 Odeon   A-138142 6 Importat. Inter.Talking Machine mb.r.
Somnis de mineta     (sic) Buxeda A. Barcelona Exc ten 24.26 Regal 318 RS-387 39 Import. Ten. A. Marti
Somnis d'or Payàs F. Barcelona Exc   30 Regal K-1047 RS/1115 16 Ten. A Martí
Somnis d'or Payàs F. Barcelona Exc   1.930 Parlophon 76643 B-25514 60 Tib. Ferran Blanch ten. J.Coll
Somrís de mineta (sic) Buxeda A. Barcelona EXC ten 28 Regal 318 RS-837 24 Fet a SS. Ten. A. Marí
Sota els ailants Balcells Joan Pral Peralada Exc   23.24 Gramofono 260.848 AE-56 53 Fet a Bcn. Gramo.SAE. Ten. Bigas.
Soy arriero Diaz/Adame/Torrado No consta MB Sarzu. 30 Odeon   184.195 14 Marcos Redondo. Dir. Orq. Mtre Capdevila
Suspirs de cor  (1.900) Serra Josep Pral Perelada Exc   7 Gramophone   GC-2-60224 45 Fet a Alemanya Hanover  a una cara 
Tana-Tana Pi Pascual Josep Pral Bisbal Exc   46 Odeon SO-9.892 204.170 36 Bc. Ten. F.Rigau Tib. E. Barnosell consta
Tardor Matas Cullel Barcelona Exc   1.930 Parlophon 76.576 25.516 52 Fet a Bcn.  Ten. J. Coll. 
Tardor Matas Cullell Barcelona B   30 Parlophon 76.576 B-25.516 41 Fet a Bcn. Ten J. Coll
Tarragona Casals Enric Barcelona Mb ten 30 Parlophon 76.297 B-25.365 41 Fet a Bcn. Ten J. Coll
Te quiero     (T'estimo) Serra Josep Barcelona Exc   40 Voz de su amo cj-2961 AF-538 26 No consten els solistes.Reedició
Tempesta a Cerdanya Carceller Antoni Barcelona Exc ten 1.951 Columbia CB-30084 R-18071 59 segurament que es la primera edició
Tendre col-loqui Vilñals Joan Pral Bisbal Exc ten/tib 1.928 Regal K-1.080 RS-892 34 SS. No consten els solistes
Tendre col-loqui Viñals Joan Montgrins EXC ten/tib 27.28  Odeon (TTC) SO-4573 182.231 42 Fet a Bcn. No consten solistes.
Tendre col-loqui Viñals Joan Pral Bisbal Exc   26.28 Regal K-1.080 RD-892 36 SS. Ten J. Coll Consta
Teresa  (1.926)          (*) Bou Vicenç Barcelona B tib** 26-27 Gramòfono   AE-1568 2 Ten. A. Martí?
Teresa  (1.926)          (*) Bou Vicenç Montgrins EXC tib  26 Odeon SO-3929 102.090 19 No consten els solistes. Cotxo?
Terranostra Vallmajó Bartomeu Barcelona MB   50 Columbia   A-5254 10 Ten. J.Coll
Terranostra Vallmajó Bertomeu Barcelona EXC ten* 50 Columbia C-8561-2 A-5254 20 Ten. J. Coll 
T'estimo Serra Josep Cobla Girona Exc   55 Regal   C-10.298 33 Bcn. Gram-Odeon-Regal Sae.
T'estimo                             (* ) ? Esquerrà  Adrià Montgrins Mb   20.21 Odeon  SO-1671 A-138607 42 Import . No consten els solistes
T'estimo                       (1.917) Esquerrà Adrià Montgrins Exc   20-22 Odeon No const A-138.607 27 Import.Fon. Gen.
Toc d'oració Ventura Pep Montgrins MB   18.22 Odeon (ITM)mbh Mateix disc 135.736 29 Odeon (ITM)  Impor,No. Cat. No correlatiu. Red?
Toc d'oració Ventura Pep Pral Bisbal EXC   30 Parlophon   B-25006 15 No consten els solistes
Toc d'oració Ventura Pep Barcelona Exc ten 24.25 Regal-Record k-97 RS-179 50 Fet a Londres. Scaner.
Toch d'oracció (sic) Ventura Pep Montgrins B   14-16 Odeon   S-135736 6 Importat. Inter.Talking Machine mb.r.
Tornant de la verema Bou Vicenç Montgrins A tib** 20-22 Odeon SO 690 13,907 2 No consten els solistes
Tornant de la verema Bou Vicenç Montgrins A   14-16 Odeon   A-135725 6 Importat. Inter.Talking Machine mb.r.
Tornant de la verema     (14) Bou Vicenç Montgrins Exc tib** 18.20 Odeon (ITM)mbh No const A-135.655 28 Odeon (ITM)  Impor, Nº. Cat. Dif, per cara
Tornant de la verema    (1.914) Bou V. Montgrins Exc   R22.23 Odeon SO-694 13.906 51 Reeditat: orig. A.135.655 SO-694
Tornant de la verema    (1.914) Bou. V. Montgrins Exc   16-18 Odeon SO-694 100.970 52 Import. Reeditat. Carat. No correspon a època.
Tornant de la verema  (1.914 ) Bou V. Montgrins EXC 16.18 Odeon I.T.M. SO-694 A-135.655 42 Import . No consten els solistes Escaner etiqueta
Torrasenca Vallmajó Bartomeu Barcelona B   50 Columbia   A-5254 10 Ten. J.Coll
Torrassenca Vallmajó Bertomeu Barcelona EXC   50 Columbia C-8217-2 A-5254 20 Ten. J. Coll 
Torroella vila vella Bou Vicenç Pral Bisbal Exc   53 Regal CK-3787 C-10208 33 Bcn. Gram-Odeon-Regal Sae.
Tot jugant Sans E. Pral. Bisbal. B ten 1.925 Gramofono 2-260.970 AE-1369 44 Bcn. Gram.Sae. Acustic
Tot jugant Sans E. Pral Bisbal Exc   28-30 Voz de su amo 260.960 AE-1369 34 Bcn.Tib. E.Barnosell. Ten F.Rigau?
Totes volen hereu Ventura Pep Pral Bisbal Exc   30 Parlophon   B-25.007 33 Bcn.
Totes volen hereu Ventura Pep. Pral Bisbal B   30 Parlophon   B-25007-1 10 No consten els solistes
Totes volen hereus Ventura P. Montgrins Exc   22-23 Odeon SO-2516 A-139.273 52 Import. Scaner   
Totes volen hereus Ventura Pep. Pral. Bisbal Exc   30 Parlophone 76.035 B-25.007 54 Fet a Bcn. Grav. Elec. Ten. F. Rigau?
Un dia Joliu Rigau Pere  Unió Cassanense Exc   1.907 Zonophone   X-50.064 48 Fet a Hanover 1  (sc) Segona grav.
Un petonet d'amor Rigau Pere Pral Bisbal Exc   1.906 Zonophone 7867i X-50124 56 Fet a Hanover 
Un petonet d'amor Rigau Pere Pral.Bisbal Exc   1.906 Gramophone     5197 GC-60252 60  
Una cançoneta del Ter Rigau Pere Pral Bisbal Mb   1.905 Gramophone   60.532 48 Disc petit.Impossible gravat final diàm, massa petit
Una mirada Baró J. Pral Bisbal. MB   20-21 Gramòfono   AE-69 4 No consten els solistes
Una mirada Baró Josep Pral. Bisbal A ten 20-21 Gramòfono   AE-69 9 E. Barnosell / A. Martí
Una mirada Ventura Pep<