HISTÒRIA DISCOGRAFICA MITJANÇANT LES ETIQUETES.

Emil Berliner, es l'autor de la patent del disc pla. Muntarà fàbriques de discs a Europa (Hannover), a Estats Units i al Canadà. Les seves múltiples empreses fabricaran els primers discs comercials de la història, els Berliner's.

Els disc americans fabricats abans de 1.903 no porten anagrama; però als posteriors hi constarà "His Master's Voice" (un gos escoltant el so d'un gramòfon.)

Els disc europeus, des de un bon inici porten com anagrama "l'Angelet fonogràfic" , un angelet assegut i a punt de plasmar la inspiració de l'artista.

Berliner's "A" Nº 05:

Premsat al Canadà 1.898.

Les característiques de l'etiqueta.

.- Les caracteristiques generals són premsades de fabrica. Les particulars gravades a punxó amb la signatura de l'autor.

.- Encara pot emprar la paraula "Gramophone"; però a Amèrica li queden dos anys de vida.

.- Per salvar patents i contractes emprarà la paraula "Gram-o-phone".

 

 

Berliner's "B" Nº. -09.

Berliner canadenc de 1.902.

Ja amb etiqueta de paper; però sense anagrama i la paraula "gram-o-phone"

Les fabriques més importants de Berliner's Amèrica foren:

SOTA LA CONCESSIÓ DE "THE BERLINER GRAM-O-PHONE" FABRIQUEN:

CONCERT-RECORD
GRAM-O-PHONE
RECORD
BERLINER CONCERT GRAND
HIS MASTER'S VOICE VICTOR RECORD

 

BERLINER'S "C" Nº.- 01.

Berliner's europeu de la primera sèrie (1.900-1.902)

Característiques.

Etiqueta gravada a punxó, amb el típic anagrama de " l'Angelet fonogràfic " imprès a la part central esquerra de l'etiqueta.

 

 

BERLINER'S "D" Nº.- 02

Berliner's europeu de segona sèrie: (1.902-1.904)

.- Dades de l'etiqueta premsades al disc.

.- L'anagrama de l'"Angelet fonogràfic" es situa a la part central superior de l'etiqueta.