SEGURAMENT QUE PENSEU: "QUÈ DIANTRE ÉS FONOVILASSAR 78 ? "

D'antuvi és necessari una fer una puntualització: què significa la xifra " 78" que figura al final del mot? Vol ser un indicatiu que el fons sonor serà preferentment d'enregistraments fets a 78 rxm., es a dir, els antics discs de pedra o pissarra segons alguns autors. El fons escollit és el " folklore musical català gravat a 78 rpm ."

Anem a la rel del problema. Hi ha una fita a partir de la que era obligat dipositar a la Biblioteca Nacional dues copies de tot tipus enregistrament sonor posat a la venda. Aquest fita es va plantà l'any 1.942. Des d'aquest any, en teoria, es disposa d'un exemplar nou de tots els enregistraments distribuïts a Espanya, que tot espanyol pot consultar complint un prescriptiu protocol. Però la situació és caòtica si fem un tomb de 180º, es a dir , des de 1.942 fins a 1.900.

En vista de tot plegat hom es pregunta:

.- Què se'n ha fet del nostre patrimoni musical?

.- Ja no en cantarà mai més gall ni gallina?

Aquí radica la raó i el punt de partida de Fonovilassar78.

Els nostres objectius queden perfectament definits en:

.- Posar en marxa la recerca, recuperació i restauració del nostre patrimoni musical

.- Establir un fons i/o un inventari de les obres enregistrades.

.- Digitalitzar els enregistraments

.- Facilitar l'accés al nostre fons a tota persona interessada en treballs de recerca , docència o divulgació

.- En tots els casos queda exclòs tot ànim de lucre.

 

Fonovilassar78 inclou tots aquest fons documentals, un fons públics, oberts i especialitzats en sardanes i música tradicional catalana al servei dels usuaris de la nostra cultura.

COM ES POT COL·LABORAR?

Per nosaltres l'ajut més valuós és la localització d'enregistraments sonors antics de música tradicional catalana gravats en suports obsolets. Per exemple: Discos de pedra ( els de 78 revolucions del vells gramòfons), cintes magnetofòniques, gravacions úniques i inèdites fetes com a prova i que avui no es poden escoltar amb el medis existents ordinaris.

Si disposeu de disc a 78 rpm de música catalana o no sabeu com escoltar la música de la seva vida enregistrada en aquests suports, a "Fonovilassar78" li solucionarem el seu problema i amb dos col·laborarem a recuperar patrimoni musical català.

A més dels documents sonors com gramòfons o fonògrafs també ens interessen els llibres d'època, que seran un perfecte complement per "fonovilassar78".

Us recordem el nostre lema:

 

.- AJUDEU-NOS A CERCAR ELS NOSTRES SONS OBLIDATS.

 

.- RECUPERAR LLEGAT CULTURAL ÉS COSA DE TOTS

 

AGRAÏREM ELS SUGGERIMENTS O QÜESTIONS QUE VULGUI PLANTEJAR-NOS.

 

MOLTES GRÀCIES PEL VOSTRE INTERÈS.!